A ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 6 harfli toplam 1627 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABUKÇA

Abuk bir biçimde.

AZITMA

Azıtmak işi.

AKÇIRA

Bitlis şehrinde, Göldüzü nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AVUKAT

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Gerekmediği hâlde başkasını savunan, onun adına konuşan kimse.

ALTBAŞ

Sonuç, geri, aşağı taraf: Tarlanın altbaşından sürü geçiyor. Velhasıl, sonunda. Alt yan, son.

ARUKUN

Tepelik.

AYTÜRK

". Ay gibi güzel olan. "Ey Türk!" anlamında kullanılan bir isim".

ALAÇAK

Üzeri dal veya hasırla örtülen çoban evi, tarla, bostan, bağ kulübesi, çardak.

ASİTES

Karna su dolması, karında sıvı toplanması durumu. Karın boşluğunda seröz, berrak ve açık renkte, transudat veya modifiye transuadat niteliğinde sıvı toplanması. Portal hipertansiyon, karaciğer sirozu, kalp yetmezliği, karın zarı sıvısının emiliminin azalması, engellenmesi veya fazla miktarda salgılanması sonucu biçimlenir, hidroperitoneum, hidrops asites, Halk dilinde yağ üzülü.

AĞANER

Göğe doğru yükselen, değerli erkek.

AMNEZİ

Bellek yitimi.

ARMALI

Arma bulunan.

ARPACI

Arpa alan ve satan kimse.

ATBAŞI

Eşit, birlikte, başa baş.

AKATAY

Temiz, doğru kimse.

ALAĞIR

Orta yaşlı adam. Siyahlı beyazlı, kır düşmüş saç, sakal, tüy.

ABANIK

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.

ACIMUH

Çok sık dallı, acı ve fena kokulu bir yaban otu. Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.

ATACAN

"Sevgili baba" anlamında kullanılan bir isim".

ALAYİŞ

Gösteriş, göz kamaştırma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük