A ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 5 harfli toplam 1449 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AVRAN

Obur.

AKAJU

Maun. Maun renginde olan. Maundan yapılmış.

ATMAR

Topaç. Elde oynanan aşık.

AKLIK

Ak olma durumu. Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

ALTIN

Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

ANEMİ

Kansızlık.

ARTIN

Katyon.

ASLEN

Kök veya soy bakımından.

AYNAT

Beter: Ali'ye yaramaz diyorsun ama, sen ondan aynatsın.

AROKU

Arabanın iki dingilini birbirine bağlayan düzgün ağaç.

AZEME

Düğüne çağıran kimse.

AZBİR

Galiba, herhalde.

AYAĞA

Ağabey. Ağabey anlamında seslenme ünlemi.

AĞACI

Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum.

ANKIŞ

Harman zamanı, fazla sap yüklemek için öküz ve at arabalarının iki tarafına konan tahta parmaklıklı kanat.

AHAYT

Üstünlük bildiren ünlem: Ahayt diye bir bağırdım hepsi korkudan dağılıverdi.

AZIĞA

Azık.

ALGIŞ

Dua, övgü.

APRAZ

Yavru yapmıyan, doğuştan kısır hayvan. Hiç yorulmıyan hayvan. Yüzde olan siyah lekeler. En, enine.

ANBAL

Bağ evleği. Sulamayı kolaylaştırmak üzere, toprağın durumuna göre yapdan parça parça düz yer.