A ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 5 harfli toplam 1449 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AVKAS

Üstü kapalı veya açık su yolu, ark, bahçe duvarlarında açılan su deliği. Bahçe duvarına açılan delik.

AZMUN

Deneme, sınama.

AKKUM

Sakarya şehri, Karasu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

AKKÖY

Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

AVORT

Avurt.

AŞHAR

Çamaşırda çıkarılması güç leke.

ATAÜN

Ata-ün.

APRAŞ

Çilli ve çopur yüzlü, sarı saçlı, açık renk gözlü adam. Yüzü, vücudu alaca benekli, lekeli hayvan veya adam. Halıdaki alacalık, renk bozukluğu. Biçimsiz, çirkin. Sarışın, çilli yüzlü kimse.

AYYAŞ

İçkiye düşkün, içkici, içici, keş, küplü, bekri.

ADAMA

Adamak işi.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

AHPÜN

Gübre, hayvan gübresi.

ADALI

Ada halkından olan (kimse).

ABRAN

Hayvanların, yemlerinden yemeyip ayırdıkları iri saman parçaları, kesmik.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AYNAZ

Bataklık. Köy oyunlarını yöneten kimse.

AMPUL

İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe. İçinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı cam tüp.

ARGAN

Yaşıt, akran. Akordeon. Akordeon: argan dalaman çalınmak.

AKABE

Tehlikeli, sarp ve zor geçit.

AYIRT

Fark. Süzgeç, kevgir. Yol ya da su yollarının birleştiği yer, ayrım. Kıyı, çizgi, sınır: Yolun ayırdında beni bekle. Hastayı iyileştireceği ya da öldüreceği inancıyla yedirilen yiyecekler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük