A ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 5 harfli toplam 1449 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ASEBİ

Hırçın, sinirli.

AKMAZ

Durgun su, gölet.

ARNUĞ

Yorgun, yorulmuş, bitap. Yorgunluk.

ARNUK

Yağmur yağdıktan sonra nemlenen, gevşeyen toprağın durumu.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

AİDAT

Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para. Kesenek.

AHAYT

Üstünlük bildiren ünlem: Ahayt diye bir bağırdım hepsi korkudan dağılıverdi.

AHREP

(Divan edebiyatı terimi) Mef'ûlü adımiyle başlıyan rubai. "Mef'ülü" kalıbıyla başlayan dördül ölçüleri.

ABROL

Nisan.

ATÇAK

Anahtar.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ARDIL

Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı. Bir çıkarımda varılan sonuç.

ARBAS

Çok kuvvetli erkek.

ASLIH

Kızlık zarı yırtılmamış.

ALATA

Karışık, toplama. Karışık maddelerle yapılan bir çeşit ekmek. Uçurum: Alatadan aşağı yuvarlandı. Yüksek: Arabaya alata yük vurmuş. Sürüye katılmayan zayıf, hasta hayvan. Nekahat devresindeki iştahlılık.

AHREM

(Divan edebiyatı terimi) Mef'ûlün adımiyle başlıyan rubai. "Mef'ülün" kalıbıyla başlıyan dördül ölçüleri.

ARIAT

Arapça kökenli âhiret: Öte dünya.

AKCAN

Özü temiz, dürüst kimse.

AHGIN

İşlenmesi kolay, engebesiz, düz: Ovada çift çubuk sürülür, çünkü ahgındır.

AÇİÇA

Ayçiçeği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük