A ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 5 harfli toplam 1449 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ARZAK

Azık. Erzak. Erzak, yiyecek.

AKANİ

Arkadaş: Biraz dur akani, bir şey soracağım.

ACAVA

Acaba.

AVRAK

Ahmak, aptal.

AHPIN

Gübreli toprak, tarla. Gübre, fışkı.

ABZOL

Dört köşe yontulan bir ağacın hiç balta değmemiş kabuklu kısmı.

AKMIN

Gübre, fışkı. Gübre ve benzerini taşımak için kağnının yanlarına konan tahta mahfaza. Hayvan dışkısı.

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

ARGIN

Bitkin. Beceriksiz. Zayıf.

ABILA

Abla, büyük kız kardeş. Yenge. Hanım, hanımefendi. Karı, zevce. Görümce. Üvey kız kardeş. Koyunların sağım zamanlarında, süt sağan kadınlara çobanların hitabı. Umacı. Altmışaltı oyununda onlu.

AMUDİ

Dikey.

AHRAP

Akrep. Örümceğe benziyen ve ısırdığı zaman zehirliyen bir böcek.

ARAÇI

Ara bulucu, aracı, uzlaştırıcı.

ATMIŞ

Altmış.

AZILI

Gözü bir şeyden yılmayan, azgın. Çok şiddetli, korkunç.

AŞICI

Aşı yapan kimse.

AINLI

Uzun.

ABUDA

Yassı ve beyaz buğday.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

ALALE

Alacalı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük