A ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 4 harfli toplam 814 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AKÇA

Oldukça beyaz. Akçe.

ANAR

"Anımsar, hatırlar" anlamında kullanılan bir isim".

ACAN

Fransızca kökenli agent: ajan; casus.

ACIĞ

Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. Keder, kahır. Azık, yol yiyeceği.

AÇIM

Açma, açılış, küşat.

ACİB

Acayip.

AÇUH

İşsiz. Güneşli, bulutsuz.

ALUF

Şaşma, korku bildirir ünlem.

AKIT

Sidik. Çoğu kaynatmak suretiyle akideleşmiş şeker, pekmez, koyu pekmez. Salça. Taş kemer, kubbemsi taş tavan: Tavanları akıt evler soğuk olur.

AVAT

Hediye, armağan. Kızı gelin evinden alırken verilen bahşiş. Böğürtlen.

ACAK

Et kıymakta kullanılan satır. Biraz, azıcık.

AKAŞ

Sütlâç. Pirinç pilâvı. Muhallebi.

ASMA

Asmak işi. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler. Asılmış, asılı.

AZIN

(Eş anlamlısı: minimum):Verilen bir durum için elde edilebilecek en küçük değer. Biraz, hafifçe.

ALEH

Davarı çağırmak için çıkarılan ses, çağrı ünlemi.

AGÜR

Çanak, çömlek v.s. yapılan kil.

AHHA

İşte, orada, hemen şurada, bu. Hayret, korku, keder, sevinç, kızgınlık, alay bildiren ünlem.

ANSA

Arapça kökenli âişe: Ayşe. Ayşe. Halka, kangal, kıvrım.

ATIZ

İki dere arasındaki su geçecek set.

AVAN

Devlet memuru: Avanların yüzü soğuk olur. Obur. Hırsız. İri-yarı insan. Sert, titiz, sinirli. Vurucu kırıcı, zorba. Kurt: Avan yiyesi. Sürülmesi güç olan tarla. Vurucu, kırıcı, zorba. Sürekli ağlayan bebek. Zorba, fesatçı, kötü adam.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük