A ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 3 harfli toplam 142 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYŞ

Az daha, az kala anlamında ünlem.

ALE

Açık kahverengi, ela (göz hakkında). Hayret, şaşma ünlemi: Ale! Şu at ne iyi koşuyor. Bütünü, hepsi. Sonra: Ale ne oldu. Ela. Eski türkçe ala: Ela. Âlâ, yüce. Aile, karı.

AST

Alt. Birine göre alt aşamada olan kimse, madun. Rütbe veya kıdemce küçük olan asker. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun.

ANU

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Anne.

ASU

Pek yaramaz çocuk. Can yakan, isyan eden. Yaramaz, haşarı çocuk.

ABU

Şaşma ve korku bildiren bir söz.

AKS

Dingil.

AER

Granülsüz endoplazmik retikulum.

ACH

Asetilkolin.

AĞI

Zehir.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

AGA

Ağabey, büyük erkek kardeş. Baba. Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse. Ağabey, bk. abe, age. Ağabey. Ağa. Ağabey, büyük kardeş.

ASA

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.

AZA

Üye. Vücut parçası, organ.

AGU

Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses.

AVE

Abla.

APO

Abla, büyük kız kardeş. Serseri, aptal. İnek, sığır. Yemek, mama (çocuk dilinde).

ASK

Asklı mantarlara özgü üreme organı.

AYN

Göz.

AHD

Söz. Nikâh - ahd etmek. sözleşmek, anlaşmak; önceden bir söz üzerine yemin etmek. nikahlamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük