A ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 3 harfli toplam 142 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AFO

Obur.

ANG

İki tarla arasındaki sınır, set şeklindeki ayrıntı. Ahmak, sersem, akılsız, dangalak, angıt. Bülbül büyüklüğünde, sarı renkli bir ilkbahar kuşu, çalıkuşu.

APU

Eyvah. Affedersiniz. Pis, kirli: Apu, onu eline alma oğlum. Ekmek (çocuk dilinde).

AZO

Üye.

ABİ

Ağabey. Ağabey, büyük erkek kardeş. Ağabey - abisini.

AVE

Abla.

ALİ

Yüce, yüksek. "Kurnazca ve haince düzen" anlamında Ali Cengiz oyunu, "çok zorba" anlamında Ali kıran baş kesen, "bir kimse birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek" anlamında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'nin külahını Ali'ye giydirmek deyimlerinde geçen bir söz.

AĞI

Zehir.

ALE

Açık kahverengi, ela (göz hakkında). Hayret, şaşma ünlemi: Ale! Şu at ne iyi koşuyor. Bütünü, hepsi. Sonra: Ale ne oldu. Ela. Eski türkçe ala: Ela. Âlâ, yüce. Aile, karı.

AHU

Ceylan. Güzel, ince, zarif (kadın).

AMS

Amilaz.

ARİ

Çıplak. Arınmış, soyutlanmış. İran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse. -den doğru, -den yana. Arı. Acı, korku, şaşma bildir ünlem: Ari ayağıma bastın!. Özgür. Çıplak, yoksun. Boş.

AYI

Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü.

ADP

Adenozin difosfat.

ARŞ

İslam inanışına göre göğün en yüksek katı. "Yürü" komutu.

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

ADU

Mısır, darı. Tahta kaşık yapımında kullanılan ucu eğri demirden, sapı ağaçtan oyma aygıtı. (Güllüce Gümüşhacıköy Amasya).

AYO

Ayı. Şaşma bildirir ünlem.

AKİ

Kardeş.

ANT

Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem. Kendi kendine söz verme, ahit.