A ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 16 harfli toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ANLAMLANDIRILMAK

Anlamlandırma işine konu olmak.

AYDINLATILABİLME

Aydınlatılabilmek işi.

ARAŞTIRILABİLMEK

Araştırılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ABANOZLAŞIVERMEK

Çabucak abanozlaşmak.

ANAYASALLAŞTIRMA

Anayasallaştırmak işi.

ARABİNOKSİLANLAR

Buğday, çavdar ve tritikalede bulunan, sindirimi zorlaştırarak tane yemin metabolik enerjisi kullanımını düşüren nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler.

AŞAĞIKIZILCAÖREN

Karabük ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ACILAŞTIRABİLMEK

Acılaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ANSİKLOPEDİCİLİK

Ansiklopedicinin yaptığı iş.

ANORMALLEŞTİRMEK

Anormal duruma getirmek.

ACANTHOBDELLİDEA

Hirudinea sınıfında, vücut yüzeyinde dikenlerin bulunmasıyla ayırt edilen sülük takımı.

AYRINTILANDIRMAK

Ayrıntılı bir duruma getirmek, detaylandırmak.

AKORTSUZLAŞTIRMA

Akortsuzlaştırmak işi.

ALATURKALAŞTIRMA

Alaturkalaştırmak işi.

AGAMAGLOBULİNEMİ

Gamaglobulin düzeyinin düşmesi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. Özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir.

ACİPENSERİFORMES

Mersin balıkları.

AELUROSTRONGYLUS

Angiostrongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

ARTDAMAKSILLAŞMA

Boğumlama noktası art damağa götürülen bir sesin uğradığı değişiklik.

ANJİYOTENSİNOJEN

Karaciğerde oluşan, molekül ağırlığı 55000 dalton olan, plazmada alfa-2 globulin yapısında ve renin enzimi tarafından anjiyotensin I'e dönüştürülen, kan basıncını artıran renin-anjiyotensin mekanizmasının bir parçası olan bir protein.

ARNAVUTLAŞTIRMAK

Arnavut kimliğini kazandırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük