A ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 13 harfli toplam 345 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYIPLAYABİLME

Ayıplayabilmek işi.

AŞAĞIKARDEŞLİ

Ağrı şehri, Diyadin ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ACIMASIZLAŞMA

Acımasızlaşmak durumu.

ARGOLAŞTIRMAK

Argo özelliği kazandırmak.

AMİLODEKSTRİN

Nişastanın hidrolizi sonucu meydana gelen ve iyotla mavi renk veren dekstrin türevi bir bileşik.

ANKİLODAKTİLİ

Parmak yapışması.

AKANTOSİTOZİS

Kanda akantositlerin varlığı. Abetalipoproteinemi.

AKTİNOMİKOTİK

Actinomycatales alt sınıfındaki bakteriler tarafından oluşturulan.

AŞAĞIMOLLAALİ

Diyarbakır şehri, Çınar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

AVRUPALILAŞMA

Avrupalılaşmak durumu.

ARAŞTIRABİLME

Araştırabilmek işi.

ANTİHEMOLİTİK

Hemolizi önleyen, durduran.

ANİZOKARYOZİS

Çekirdek eşitsizliği.

ASEFALOTORASİ

Başın ve göğüsün doğuştan bulunmaması.

ACHROMOBACTER

Gram negatif, çubuk biçiminde, aerobik, katalaz test pozitif, oksidaz test negatif, pigmentsiz bir bakteri grubu.

ADENOKARSİNOM

Bez dokusundan köken alan veya içerisinde tanınabilir özellikte bez dokusu içeren, kedi, köpek ve kısraklarda daha çok memelerde rastlanan kötücül tümör, adenokanser.

AĞIRLAŞABİLME

Ağırlaşabilmek işi.

ANTRAKOTERAPİ

Etkin kömür tedavisi.

AKORTSUZLAŞMA

Akortsuzlaşmak durumu.

ARZULAYABİLME

Arzulayabilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük