AŞAĞIKOVACIK Nedir?

AŞAĞIKOVACIK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ş , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi ı , altıncı harfi k , yedinci harfi o , sekizinci harfi v , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi c , onbirinci harfi ı , onikinci harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AŞAĞIKOVACIK anlamı

Sivas ilinde, Şerefiye bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AŞAĞIKOVACIK hakkında bilgiler

AŞAĞIKOVACIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük