AŞAĞIKALAMIŞ Nedir?

AŞAĞIKALAMIŞ kelimesi ilk harfi A ve son harfi Ş olan bir kelimedir. Başında a sonunda ş olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ş , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi ı , altıncı harfi k , yedinci harfi a , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi ı , onikinci harfi ş şeklindedir. Başı a sonu ş olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AŞAĞIKALAMIŞ anlamı

Tekirdağ şehrinde, Mürefte nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIKALAMIŞ hakkında bilgiler

AŞAĞIKALAMIŞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.