AŞAĞIÇAMURCU Nedir?

AŞAĞIÇAMURCU kelimesi ilk harfi A ve son harfi U olan bir kelimedir. Başında a sonunda u olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ş , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi ı , altıncı harfi ç , yedinci harfi a , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi r , onbirinci harfi c , onikinci harfi u şeklindedir. Başı a sonu u olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AŞAĞIÇAMURCU anlamı

Sivas kenti, Bulucan bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AŞAĞIÇAMURCU hakkında bilgiler

AŞAĞIÇAMURCU ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.