AŞIRIYÜKLENİLİM Nedir?

AŞIRIYÜKLENİLİM kelimesi ilk harfi A ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında a sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ş , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi r , beşinci harfi ı , altıncı harfi y , yedinci harfi ü , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi m şeklindedir. Başı a sonu m olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AŞIRIYÜKLENİLİM anlamı

Elektriksel bir aygıta taşıyabileceğinin üstünde akım verme.

AŞIRIYÜKLENİLİM hakkında bilgiler

AŞIRIYÜKLENİLİM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük