AŞIKYOLDAŞAŞIRIR Nedir?

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ş , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi k , beşinci harfi y , altıncı harfi o , yedinci harfi l , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi ı , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR anlamı

Bir dantel türü. (Yassıören Senirkent Isparta).

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR hakkında bilgiler

AŞIKYOLDAŞAŞIRIR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük