Sonu AĞ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan 3 harfli toplam 13 adet kelime bulundu. Sonu ağ ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ağ olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ağ olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAĞ

Üzüm, kiraz gibi yemiş koymaya yarayan küfe, sepet. Kurutulacak üzümlerin potaslı suya batırıldığı kap. Parmak boğumu. Büyük küfe.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

ZAĞ

Kılağı. Güç, kuvvet: Zağlı bir hayvan. Oğlumun hastalığı zağımı kırdı. Hız, tav, şiddet: At zağından çatlayacaktı. Ateşin zağı kesildi, geçti. Sertlik, peklik. Gürbüzlük, semiz olma durumu. Mutlu. Güçsüz, verimsiz (toprak için). Büyüklenme, kurum, kibir. Çok keskin (bıçak, kılıç gibi kesici araçlar için). Zaman, sıra: Artık işin zağı geldi. Ana kuşun yavruları için gagasıyla taşıdığı yem. Piliç. Bir yaşında kara karga. Köpek yavrusu. Karga. Yayın ucuna sarılan deri.

BAĞ

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı.

LAĞ

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Alay etmek.

PAĞ

Yıkılmış ev ve yeri. Ev kadınlarının kullandıkları iş önlüğü. Ev yapmak için kazılan temel. Başörtüsü.

ŞAĞ

Yoğun çiğ.

SAĞ

Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı. Boksta sağ yumrukla vuruş. Sağlam, esen. Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş). Bu taraftaki yön. Yaşamakta olan. Katkısız.

TAĞ

Kabak, karpuz, salatalık gibi bitkilerin gövde ve dalları : Tağı basılırsa hıyar acı olur. 1.Raf, sergen. 2.Küçük pencere ya da tavan penceresi. Karpuz kavun ve benzerleri bitkilerin gövde ve dallan. Dağ.

KAĞ

Ekin arasında biten yaban otlar. Dağ yamaçlarındaki ince çayırlık yer. Dağ yamacı. Tarlayı otlardan temizleme, çapa işi. Meyve kurusu. Toprağı gübre ile kabartmak. Toprağı gübre ile kabartma, çapalama. (Bu kelime daha çok kürmanç ağzında kullanılmaktadır. Kelimenin aslı Divanü Lügati't-Türk'te "kığ" şeklinde aynı manada kullanılmıştır. bk. DLT.III.s.129).

YAĞ

Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

DAĞ

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü. Büyük üzüntü, acı. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılmış olan yanık.