Sonu AĞIM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ağım" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ağım ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ağım olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ağım olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

5 harfli kelimeler

BAĞIM, LAĞIM, SAĞIM, DAĞIM, KAĞIM

4 harfli kelimeler

AĞIM

Bazı kelimelerin anlamları

AĞIM

Ayağın üstündeki tümsek yer.

SAĞIM

Sağma işi. Süt veren hayvan.

BAĞIM

Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

KAĞIM

Akraba, hısım.

DAĞIM

Çitlembik ağacı ve meyvesi.

LAĞIM

Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz. Düşmanın kale duvarlarını yıkmak veya düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman siperlerine doğru yer altından açılan dar yol.

  -   -   -  

Anlamında AĞIM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AĞIM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BACA

Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Çatı penceresi. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.

ATABEY

Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir. Isparta iline bağlı ilçelerden biri.

BAĞIMSIZLAŞTIRMA

Bağımsızlaştırmak işi.

BAĞIMSIZLAŞTIRMAK

Bağımsız duruma getirmek.

BAHRİ

Denizle ilgili. Uzun boyunlu, sivri gagalı, boynunun önü ve göğsü parlak beyaz olan, alçaktan ve hızlı uçan, suya bağımlı bir tür kuş (Podiceps cristatus).

BAĞIMLAMA

Bağımlamak işi.

BAĞIMSIZLIK

Bağımsız olma durumu, istiklal.

AVARA

Üzerinde döndüğü ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan mekanizma. Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması. Kıyıya dayanılarak sandalın açılması için kürekçilere verilen komut.

BAĞIMLAŞMAK

Bir şeye veya bir kimseye tamamen bağımlı olmak.

BEBEKLİK

Bebek olma durumu. Yeni doğan yavrunun yetişkinlerin bakımına sürekli olarak bağımlı olduğu dönem. Bebek gibi davranışlarda bulunma.

ALIŞMAK

Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek. Sürekli ister olmak, bağımlılık kazanmak. Uyar duruma gelmek, intibak etmek. Evcilleşmek, ehlîleşmek. Yadırgamaz duruma gelmek. Tutuşmak, yanmaya başlamak. Bağlanmak, ısınmak.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

AĞIMLI

Ağımı olan (ayak).

BAĞIMSIZ

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

BAĞLAŞIMLI

Aralarında karşılıklı destek ve bağımlılık bulunan.

BAĞIMLAMAK

Bir şeyi bağım altına sokmak, etkisi altında tutmak.

BAĞIMLILIK

Bağımlı olma durumu, tabiiyet.

BAĞIMSIZLAŞMAK

Bağımsız duruma gelmek.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

BAĞLAŞIK

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik. Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük