AÇIKLANABİLİRLİK Nedir?

AÇIKLANABİLİRLİK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi ç , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi k , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AÇIKLANABİLİRLİK anlamı

Açıklanabilir olma durumu.

AÇIKLANABİLİRLİK hakkında bilgiler

AÇIKLANABİLİRLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük