Sonu AÇIK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "açık" olan, toplam 22 adet kelime bulunmaktadır. Sonu açık ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında açık olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde açık olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

AYNELAÇIK, BAĞRIAÇIK, GÖNLÜAÇIK, KARNIAÇIK

8 harfli kelimeler

ABAPAÇIK, ARDIAÇIK, BARDAÇIK, ÜSTÜAÇIK

7 harfli kelimeler

APPAÇIK, BAŞAÇIK, ÇINAÇIK, ELİAÇIK, SAĞAÇIK

6 harfli kelimeler

ALAÇIK, APAÇIK, ABAÇIK

5 harfli kelimeler

KAÇIK, SAÇIK, ÇAÇIK, GAÇIK, PAÇIK

4 harfli kelimeler

AÇIK

Bazı kelimelerin anlamları

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

APPAÇIK

Bembeyaz.

ABAPAÇIK

Bembeyaz. Tertemiz.

ELİAÇIK

Parasını ve malını esirgemeyen, cömert. Ağrı ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır ili, Bismil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Van kenti, Çatak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

APAÇIK

Çok açık, çok belirgin.

ÇINAÇIK

Dirsek.

ARDIAÇIK

Arkası açık kadın ayakkabısı. (Senirkent Isparta).

SAĞAÇIK

Bir takımın akıncı katında yer alan beş oyuncudan sağ başta olanı.

BARDAÇIK

Taze incir.

ALAÇIK

Üzeri dal ve hasırla örtülmüş kulübe, çardak. Keçeden yapılmış olan çadır.

BAĞRIAÇIK

Van ilinde, Özalp ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KARNIAÇIK

Kastamonu ili, Taşköprü belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AYNELAÇIK

Apaçık, besbelli.

ÜSTÜAÇIK

Tuna ve Don ırmaklarında işleyen bir su taşıtının adı.

GÖNLÜAÇIK

Ağrı kenti, Sarısu bucağına bağlı bir yer.

BAŞAÇIK

Açık saçık: Ayşe hanım başaçık geziyor. Eşsiz, benzersiz, iyi: Bu atın başaçık bir yürüyüşü yok. Açık saçık gezen.

  -   -   -  

Anlamında AÇIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AÇIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLAŞTIRMAK

Açık duruma getirmek. Rengini açtırmak.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKLATMA

Açıklatmak işi.

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

AÇIKLATMAK

Açıklamasını sağlamak.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKLAYAN

Açıklanan.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.