AÇIK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "açık" olan, toplam 62 adet kelime bulunmaktadır. açık ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu açık ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde açık olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRABİLMEK

16 harfli kelimeler

AÇIKLANABİLİRLİK, AÇIKLAŞTIRABİLME

15 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRILMAK

14 harfli kelimeler

AÇIKLANABİLMEK, AÇIKLAŞTIRILMA, AÇIKLATABİLMEK, AÇIKLAYABİLMEK, AÇIKLAYIVERMEK

13 harfli kelimeler

AÇIKLAŞTIRMAK, AÇIKLAYICILIK, AÇIKLANABİLİR, AÇIKLANABİLME, AÇIKLATABİLME, AÇIKLATTIRMAK, AÇIKLAYABİLME, AÇIKLAYIVERME

12 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, AÇIKLAŞTIRMA, AÇIKLIKÖLÇER, AÇIKDAVRANIŞ, AÇIKLATTIRMA, AÇIKTOPLULUK

11 harfli kelimeler

AÇIKLAMALIK

10 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜK, AÇIKLAMALI, AÇIKLANMAK, AÇIKLAŞMAK, AÇIKLATMAK, AÇIKLAYICI, AÇIKHAVACI

9 harfli kelimeler

AÇIKLAMAK, AÇIKLANAN, AÇIKLANMA, AÇIKLAŞMA, AÇIKLATMA, AÇIKLAYAN, AÇIKLAYIŞ, AÇIKGÜNEY, AÇIKLANIŞ, AÇIKLIKLA

8 harfli kelimeler

AÇIKAĞIZ, AÇIKÇASI, AÇIKLAMA, AÇIKAĞIL, AÇIKALAN, AÇIKALIN, AÇIKDERE, AÇIKFORA, AÇIKYAZI

7 harfli kelimeler

AÇIKGÖZ, AÇIKLIK, AÇIKTAN, AÇIKGÜN, AÇIKKÖY, AÇIKYOL

6 harfli kelimeler

AÇIKÇA, AÇIKÇI, AÇIKAK, AÇIKEL, AÇIKER

4 harfli kelimeler

AÇIK

Bazı kelimelerin anlamları

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKLAŞTIRABİLME

Açıklaştırabilmek işi.

AÇIKLANABİLİR

Anlaşılır duruma getirilebilen.

AÇIKLAŞTIRILMAK

Açıklaştırma işine konu olmak.

AÇIKLANABİLMEK

Anlaşılır bir duruma getirilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLAŞTIRILMA

Açıklaştırılmak işi.

AÇIKLATABİLME

Açıklatabilmek işi.

AÇIKLATABİLMEK

Açıklamasını veya açıklanmasını sağlamak.

AÇIKLAYICILIK

Açıklayıcı olma durumu.

AÇIKLAYIVERMEK

Çabucak veya kolayca açıklamak.

AÇIKLAŞTIRABİLMEK

Daha açık bir duruma getirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLANABİLİRLİK

Açıklanabilir olma durumu.

AÇIKLAYABİLMEK

Açıklama imkânı veya olasılığı bulunmak.

AÇIKLAŞTIRMAK

Açık duruma getirmek. Rengini açtırmak.

AÇIKLATTIRMAK

Açıklatma işini yaptırmak.

AÇIKLANABİLME

Açıklanabilmek işi veya durumu.

  -   -   -  

Anlamında AÇIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AÇIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇIKÇASI

Açık söylemek gerekirse, Türkçesi. Düpedüz.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

AÇIKLATMA

Açıklatmak işi.

AÇIKLAŞMAK

Açık duruma gelmek. Rengi açılmak.

AÇIKLAYIŞ

Açıklama işi.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AÇIKLAŞTIRMA

Açıklaştırmak işi.

AÇIKLAŞMA

Açıklaşmak durumu.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

AÇIKLAYAN

Açıklanan.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKGÖZLÜLÜK

Açıkgöz olanın durumu. Açıkgöze yakışacak davranış.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇIKLANMA

Açıklanmak işi.

AÇIKLATMAK

Açıklamasını sağlamak.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.