Sonu TEMBEL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tembel" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tembel ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tembel olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tembel olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEMBEL

İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç. Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ).

  -   -   -  

Anlamında TEMBEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEMBEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KALP

Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Yalancı, kendine güvenilmeyen. Kalp hastalığı. Sevgi, gönül. Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. İşe yaramaz, tembel. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Duygu, his.

AĞIRCANLI

Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan. Varlığı sıkıntı veren, sevimsiz. Tembel. Gebe (kadın).

ERİNCEK

Tembel, üşenen.

SEMİRGİN

Tembellikten yağ bağlayan, semiren (kimse). Semirmekten dolayı hareketleri ağırlaşmış (kimse).

KESEL

Gevşeklik, tembellik.

KOKMUŞ

Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk. Çok bilinen, değersiz, önemsiz. Yerinden kımıldamaya üşenen, tembel, miskin.

PASLANMAK

Üzerinde pas oluşmak. İşsizlikten, tembellikten, hareketsizlikten canlılığını yitirmek, uyuşup kalmak.

HIMBIL

Uyuşuk, tembel.

PÜSÜR

Bir şeyin can sıkıcı, karışık ayrıntısı veya pürüzü. Tembel, kalpazan. Karışık, kusurlu (iş). Can sıkıcı, istenmeyen kimse. Karışık, dolaşık (ip, saç vb.).

TEMBELLEŞME

Tembelleşmek işi.

ATALET

Tembellik. İşsizlik, işsiz kalma. Süredurum. İşlemezlik.

ATIL

Tembel. Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. İşsiz, aylak.

MİSKİNLEŞMEK

Uyuşuk, tembel duruma gelmek.

AĞIRCANLILIK

Hareketlerin yavaş olması, tembelce davranış biçimi.

HAYMANA

Hayvanların serbestçe salındığı çayırlık. Tembel. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

SALPA

Gevşek, iş bilmez, tembel.

TEMBELCE

Tembel bir biçimde, tembelcesine.

LAPACILIK

Tembellik, gevşeklik.

DÜMENCİ

Gemilerde dümeni kullanan kimse. En tembel. Dalavereci, hileci, düzenbaz.

REHAVET

Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.