Sonu T ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan, toplam 6868 adet kelime bulunmaktadır. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PNÖMOPİYOPERİKART

16 harfli kelimeler

EGZİSTANSİYALİST, ÇADIRLIKÖRMEHMET, DİMETİLSÜLFOKSİT, EKSPERİMANTALİST, ENTERNASYONALİST, HETEROTRANSPLANT, HOMOPOLİSAKKARİT, LİPOPOLİSAKKARİT, MENİNGOENSEFALİT, MİKROGAMETOBLAST, MUKOPOLİSAKKARİT, PROVİDANSİYALİST, SELÜLOZTRİASETAT, TRANSANDANTALİST

15 harfli kelimeler

ADEMİMERKEZİYET, ANTİEMPERYALİST, ABSTRAKSİYONİST, AMİNOGLUTETİMİT, ANAPLAZMODASTAT, ANTROPOSANTRİST, BAKTERİYOLOJİST, EKTOPARAZİTİSİT, ENDOKRİNOLOJİST, GLİKOSEREBROSİT, GLOMERULONEFRİT, GLUKOSEREBROSİT, HEMATOSİTOBLAST, HİDROPERİKARDİT, KRİYOPROTEKTANT, POLİVİNİLKLORİT, STROBİLOSERKOİT, TETRAHİDROFOLAT, VİVİSEKSİYONİST, YUKARIDANİŞMENT, YUKARIKARAHALİT

14 harfli kelimeler

ANTİKAPİTALİST, FUNDAMENTALİST, İDAREİMASLAHAT, KİLOGRAMKUVVET, KARBONMONOKSİT, KELİMEİŞEHADET, ANTİKOMPLEMENT, ANTROPOMORFİST, AŞAĞIDANİŞMENT, AŞAĞIKARAHALİT, BENZOTİADİAZİT, ESKİKAPUMAHMUT, HEMANJİYOBLAST, HEMATOPERİKART, HOBANDANİŞMENT, İZOTİYOSİYANAT, KOLLAJENOBLAST, KONSTRÜKTİVİST, KORTİKOSTEROİT, KRYOPROTEKTANT, MAKROGAMETOSİT, MAKRONÜKLEOSİT, MAKROSİMBİYONT, MAKROSPOROZOİT, MALONDİALDEHİT, MEGAKARYOBLAST, METAKRİPTOZOİT, METİLSALİSİLAT, MİKROGAMETOFİT, MİKROGAMETOSİT, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

ADABIMUAŞERET, BASÜBADELMEVT, ÇAĞLAYANCERİT, EKSPRESYONİST, FİZYOTERAPİST, HİDROKARBONAT, HİLAFIHAKİKAT, İNDİVİDÜALİST, KARBONDİOKSİT, MENFAATPEREST, MÜTEKABİLİYET, STRÜKTÜRALİST, SÜRNATÜRALİST, VİYOLONSELİST, BERAATİZİMMET, HADEMEİHAYRAT, KÜKÜRTDİOKSİT, BİLAKAYDUŞART, AMİNOGLİKOZİT, ANSİKLOPEDİST, ANTİKOAGULANT, ANTİKOAGÜLANT, ANTİMETABOLİT, AŞAĞIÇİNPOLAT, AŞAĞIMİRAHMET, BAKTERİYOSTAT, BÜYÜKKÖMARMUT, DANGALAFISDİT, DEMİRBELDENAT, DİNOFLAGELLAT, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

ANTİKOMÜNİST, ANTİSEMİTİST, DİYARIGURBET, EMPRESYONİST, ENFLASYONİST, ENTOMOLOJİST, HATTIHAREKET, İADEİZİYARET, KARBONHİDRAT, KARİKATÜRİST, KAYDIİHTİYAT, KEMALİAFİYET, MACERAPEREST, MERKANTİLİST, MIKNATISİYET, MUVAFFAKİYET, MUZAFFERİYET, MÜKELLEFİYET, MÜKEMMELİYET, MÜSTACELİYET, MÜŞKÜLPESENT, NAZARIDİKKAT, PROPAGANDİST, SPERMATOZOİT, ŞEHVETPEREST, VAHDETİVÜCUT, DOLDURBOŞALT, FAKRUZARURET, VAKTİKERAHET, MEDARIMAİŞET, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

AMERİKANİST, BAŞMÜSEVVİT, CENİNİSAKIT, CÜRMÜMEŞHUT, DETERMİNANT, DETERMİNİST, DEVRİSAADET, DOĞUBEYAZIT, ELASTİKİYET, EMPERYALİST, FİZYOLOJİST, FORMALDEHİT, GAYRİMAHDUT, HAYALPEREST, HİPERBOLOİT, HUDAYİNABİT, İKTİSADİYAT, İLLÜZYONİST, KABLELMİLAT, KOLEKTİVİST, KOLONYALİST, MATERYALİST, MUAYYENİYET, MUTASYONİST, MÜESSİRİYET, MÜSTAHZARAT, NASYONALİST, OBJEKTİVİST, ORYANTALİST, PERMANGANAT, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ANESTEZİST, ANTAGONİST, ARİSTOKRAT, ASRISAADET, ATEŞPEREST, BAKTERİSİT, BASKLARNET, BİKARBONAT, CEVVALİYET, CİBİLLİYET, CUMHURİYET, ÇAKIRKANAT, ELEKTROLİT, ENVAİÇEŞİT, ESERİCEDİT, FAHRENHAYT, FEDERALİST, FİKRİSABİT, FİLATELİST, FOLKLORİST, HAKKANİYET, HAKKISÜKUT, HAMİLİKART, HASSASİYET, HAYVANİYET, HİNTERLANT, HÜSNÜNİYET, İÇTİMAİYAT, İSPANYOLET, İSPERMEÇET, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ABULLABUT, AHLAKİYAT, AKARYAKIT, ANATOMİST, ANTİKATOT, ANTİSEMİT, ANTROPOİT, APANDİSİT, BABAYİĞİT, BEŞERİYET, BUHARKENT, CAHİLİYET, CİVANMERT, DANİŞMENT, DEODORANT, DOĞANKENT, DOĞANYURT, EHEMMİYET, EHVENİYET, EKALLİYET, EKOLOJİST, EKONOMİST, EKSERİYET, ERİTROSİT, ETİMESGUT, EVVELİYAT, FALANJİST, FANTEZİST, FELEKİYAT, FİZYOKRAT, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ADEMİYET, AKÇAABAT, AKÇAKENT, ALAMİNÜT, ALENİYET, ALKALOİT, ALPİNİST, ALŞİMİST, ALTAYİST, AMELİYAT, AMPİRİST, ANARŞİST, ANHİDRİT, ANTİASİT, ANTRASİT, ANTRİKOT, ARAGONİT, ASABİYET, ASELBENT, ASFALTİT, ASİMPTOT, ASSOLİST, ASTİGMAT, ASTRONOT, AVANGART, BAKLİYAT, BAŞFİYAT, BAŞKESİT, BAŞYAPIT, BATERİST, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AFERİST, AHTAPOT, AİDİYET, AKLİYAT, AKROBAT, AKSÖĞÜT, AKTİNİT, ALAKART, ALDEHİT, ALFENİT, AMETİST, ANALİST, ANDEZİT, ANEKDOT, ANEROİT, ANTİDOT, ANTRAKT, ANZAROT, APARKAT, ARABİST, ARBALET, ARGONOT, ARNAVUT, ARTERİT, ARZİYAT, ASKARİT, AYNİYAT, AYNİYET, BAHARAT, BAKALİT, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABDEST, ABSÜRT, ADALET, ADAVET, ADENİT, AFİYET, AHİRET, AKAMET, AKARET, AKIBET, AKYURT, ALAMET, AMYANT, ANADUT, ANTANT, APATİT, APOLET, APSENT, ARAFAT, ARAROT, ARASAT, ARAŞİT, ARİYET, ARTİST, ARTRİT, ASALET, ASBEST, ASETAT, ASFALT, AŞERAT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHFAT, AHLAT, AİDAT, AKAİT, AKDUT, AKONT, AKORT, ANGUT, ANKET, ANTET, APORT, ARGIT, ARKIT, ARMUT, ASİST, ASKAT, ASTAT, ATLET, AVDET, AVRAT, AVRET, AVURT, AYGIT, AYRIT, BADAT, BAGET, BAĞIT, BALAT, BALET, BARET, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ABAT, AÇIT, ADET, AFAT, AFET, AĞIT, AHİT, AKİT, AKUT, ALET, AMİT, AMUT, ANIT, ANOT, ANUT, AORT, ASİT, AYET, AYIT, AZAT, AZİT, AZOT, BAHT, BANT, BENT, BİAT, BRÜT, BUAT, BUUT, BÜST, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AFT, AİT, ALT, ANT, ART, AST, AUT, BAT, BET, BİT, BOT, BUT, CET, ÇAT, ÇIT, DUT, FİT, FUT, GÖT, GUT, HAT, HİT, HÖT, JET, JÜT, KAT, KET, KIT, KOT, KUT, Devamını Oku »»

2 harfli kelimeler

AT, ET, İT, OT, UT, IT, ÖT

Bazı kelimelerin anlamları

TRANSANDANTALİST

Deneyüstücü.

PNÖMOPİYOPERİKART

Perikartta hava veya gaz ve irin bulunması.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

MUKOPOLİSAKKARİT

Glikozaminoglikan.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

HETEROTRANSPLANT

Farklı bireyler arasında yapılan doku aşısı. Heterogreft.

ÇADIRLIKÖRMEHMET

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

SELÜLOZTRİASETAT

Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.

PROVİDANSİYALİST

Kayracı.

MİKROGAMETOBLAST

Bazı sporozoonlarda, mikrogametosit ile mikrogamet arasında bir ara safha. Kimi sporozoanlarda mikrogametositle mikrogamet arasında bir ara evre.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

LİPOPOLİSAKKARİT

Lipitlerin polisakkaritlerle birleşmesinden oluşan herhangi bir molekül.