Sonu O ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan, toplam 858 adet kelime bulunmaktadır. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

FİBROKARTİLAGO, LATEROFLEKSİYO, PASKUVARİYELLO, VENTROFLEKSİYO

13 harfli kelimeler

DORSOFLEKSİYO, LATEROVERSİYO, REPARTİMİENTO, VENTROVERSİYO

12 harfli kelimeler

APPASSİONATO, MEZZOSOPRANO, DORSOVERSİYO, KONTAMİNATYO, KORNİFİKASYO

11 harfli kelimeler

ACCELERANDO, ANTİTİYATRO, DELAMİNASYO, İNSKRİPSİYO, KONSTİTÜSYO, POSTEMBRİYO, SKARAMUÇİYO

10 harfli kelimeler

AFFETTUOSO, ALLEGRETTO, AŞIRAMENTO, DİMİNUENDO, EMPREZARYO, ESPRESSİVO, FORTEPİANO, FORTİSSİMO, İNTERMEZZO, KONKORDATO, KONŞİMENTO, PARLAMENTO, BİFURKASYO, DEKREŞENDO, DEKUSSASYO, EJAKULASYO, EKSKAVASYO, EKSTENSİYO, FRİTELLİNO, GRANÜLASYO, HEKSAHİDRO, İNKLİNASYO, İNTERTRİGO, REPERTORİO, STEREOKİNO, ŞELLOBELLO, TERMİNASYO

9 harfli kelimeler

ANDANTİNO, BABAFİNGO, ESPERANTO, KARBONADO, KAŞKARİKO, KONTRALTO, LARGHETTO, MANİFESTO, PORTMANTO, RADYOFOTO, REMBETİKO, ZAMAZİNGO, ABDUKSİYO, BAKALARYO, CİTCİBİRO, DİGİTASYO, DİLATASYO, DİREKSİYO, ETAJENERO, FRİTELİNO, GADASDIRO, GRAÇİYANO, GRAÇİYOZO, HARMONATO, İNSERSİYO, KARTİLAGO, KİLOPLÖRO, KOVİYELLO, MEZZETİNO, PASKUYİNO, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

DEPOZİTO, ESPRESSO, FLAMENKO, FLAMİNGO, KADASTRO, KALAMAZO, KAMİNETO, KAPRİÇYO, KAPUÇİNO, KOMPOSTO, KONÇERTO, KONSULTO, KREŞENDO, LİBRETTO, LOSTROMO, MAESTOSO, MODERATO, ORATORYO, PROTESTO, TEKVANDO, TONİLATO, BAZLAMBO, FERETİKO, FOROTİKO, GRACİOSO, HARPIŞTO, HİDROKSO, İMPETİGO, İMPRESYO, KAMABOKO, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AGİTATO, ALLEGRO, AMBARGO, ANİMATO, ANTREPO, AVOKADO, BABAÇKO, BİLANÇO, BİLARDO, ÇEMBALO, ÇİMENTO, DAKTİLO, DAMASKO, EMBRİYO, FİYASKO, GALVANO, GESTAPO, HOTANTO, İSKARTO, İSKONTO, İSPİRTO, KALİPSO, KAMANÇO, KAMBİYO, KAVANÇO, KAYARTO, KAYINÇO, KOMANDO, LUMBAGO, MAESTRO, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ADACYO, ANJİYO, AVİSTO, BİSTRO, BOLERO, BORDRO, DİNAMO, DOMİNO, DUETTO, DÜELLO, DÜZİKO, ESKİMO, FİLETO, GAZİNO, HARAŞO, İZBİRO, JİGOLO, KALİKO, KİMONO, KOMPLO, KRİPTO, KÜRASO, LAVABO, LEGATO, LİBERO, LİBİDO, LOLOLO, MASİKO, MİKADO, ORDİNO, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABAŞO, AMİGO, APİKO, BALDO, BANDO, BANKO, BANYO, BARDO, BASSO, BİBLO, BORDO, BRAVO, ÇELLO, ÇİNKO, DENYO, DİSKO, FALSO, FİSTO, FOLYO, FRİGO, GABRO, GETTO, GRADO, GUANO, GUSTO, HAZRO, KABLO, KADRO, KAKAO, KANTO, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ACYO, ALTO, ARGO, AVRO, BALO, BARO, BONO, BÜRO, CİRO, ÇİPO, DEFO, DEPO, FİLO, FİNO, FOTO, GATO, JUDO, JURO, KANO, KARO, KİLO, KORO, LASO, LOGO, LOLO, MANO, MAYO, MİÇO, MUÇO, NATO, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ALO, EGO, EKO, UZO, ABO, AFO, AGO, AHO, AKO, AMO, ANO, APO, ARO, AVO, AYO, AZO, DOO, DUO, EDO, ELO, EMO, ERO, EYO, FAO, FIO, GOO, HAO, IRO, İBO, İRO, Devamını Oku »»

2 harfli kelimeler

DO, YO, BO, CO, ÇO, GO, HO, KO, LO, MO, NO, PO, SO, ŞO, TO, VO, ZO

Bazı kelimelerin anlamları

ANTİTİYATRO

Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan, deneyci yazarların savundukları ibir anlayış. Bunların başında Ionesco, Genet gibi yazarlar gelir.

DORSOFLEKSİYO

Gebe döl yatağının üstten geriye doğru dirseklenmesi.

LATEROFLEKSİYO

Döl yatağının yanlara dirseklenmesi.

DORSOVERSİYO

Özellikle kısraklarda enine gelişlerde görülen, döl yatağının hafif yukarıya doğru bükülmesi.

MEZZOSOPRANO

Soprano ile kontralto arasında kadın sesi. Sesi böyle olan sanatçı.

VENTROFLEKSİYO

Gebe döl yatağının aşağıya doğru dirseklenmesi.

KORNİFİKASYO

Keratinleşme.

KONTAMİNATYO

Romalı yazar Nevius'un bulgusu olan bir komedya türü; bu tür, çeşitli yapıtların sahnelerini bir araya getirerek düzenlenen bir çeşit kurgusal oyundu.

REPARTİMİENTO

İspanya'nın koloni yapılanmasında dar anlamda yalnızca yerlilerin köle olarak dağıtımı, geniş anlamda ise mal, mülkiyet ve hizmetlerin kolonide yaşayan İspanyollara resmi olarak dağıtımı. Aynı tür bir sistem Peru'da mita, Meksika'da cuatequil olarak adlandırılmıştır.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

APPASSİONATO

Coşkun bir biçimde.

VENTROVERSİYO

Gebe döl yatağının aşağıya doğru eğiminin artması.

FİBROKARTİLAGO

İpliksel kıkırdak.

PASKUVARİYELLO

İtalya halk doğaçlama tiyatrosunda yaşlı bir âşık tipi. Genellikle uşaktır.

LATEROVERSİYO

Döl yatağının yanlara bükülmesi.