Sonu NEKES ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "nekes" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu nekes ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında nekes olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde nekes olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NEKES

Cimri.

KESİNEKES

Kesin, kati, kesinliğe yakın olarak.

  -   -   -  

Anlamında NEKES bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NEKES geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİMRİ

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

KÜLLÜK

Çöplük. Sigara külü silkelenen ve sigara söndürülen kap, tabla, kül tablası, sigara tablası. Banyo, kalorifer kazanıyla ve sobada küllerin döküldüğü yer veya kap. Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük. Çöp tenekesi. Çamaşır yıkamak için içinde küllü su bulundurulan çukur. İçine küllü su konulan kırmızı topraktan yapılmış küp. Eğrelti otu. Ayakyolu, hela. Çevresi çalı ile sarılarak kış için saklanan saman yığını. Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan tahıl, saman ve benzerleri kalıntılar. Kuluçka : Sizin tavuk küllük oldu. Ateş küreği. Çift sabanı. Dağın en yüksek tepesi, doruk. İnsanın oturduğu, yaşadığı yer, çevre, mahalle. Teneke su kabı. Temizlikte kullanılan suların konulduğu ağzı geniş, toprak testi. Kül, çöp, süprüntü atılan yer, çöplük. Samanlık. Geleneksel kadın giyiminde başa vurulan fes. Kazan ve sobada küllerin döküldüğü yer. Gübre ve kül çöplüğü. (Körküler Yalvaç Isparta). Bacadan düşen pisliklerin içinde biriktiği duvar içindeki teneke kuytu. (Aksara Niğde). Saflık. Elâzığ ili, Hankendi nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Iğdır kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

GOD

Tahtadan yapılmış bir çeşit tahıl ölçeği. Madenden yapılmış tahıl ölçeği. Tahıl ölçmek için kullanılan bir çeşit kab. Saçtan yapılmış, tahıl ölçme kabı (Erzincan Merkez). Hububat ölçüsü, kile. Kile. Gazyağı tenekesi büyüklüğünde ağaç hububat ölçeği. (Küllük Iğdır Kars). Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar.

GÜLDÜREK

Gök gürültüsü (çocuk dilinde). Deve ve koyunlara takılan büyük çan. Gaz tenekesi. Bir çeşit tava.

GURİYH

1/8 gaz tenekesi hacminde olan tahıl ölçeği; bk. ayrıca çinikh; katilikh; şinikh.

MINTAN

Yarım gaz tenekesi.

TANKIR

Gaz tenekesi.

CİMRİLİK

Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık.

YARIMLAĞI

Yarım kilelik tahıl ölçü birimi. Şinik denilen tahıl ölçü biriminin yarısı. Timin denilen tahıl ölçeğinin yansı. Şinik denilen tahıl ölçü biriminin dörtte biri. On beş kilo buğday alan ve şinik de denilen bir ölçek. Yarım gaz tenekesi büyüklüğünde tahıl ölçeği.

TIRKI

Kapı sürgüsü, dayağı, mandalı. Tahıl ölçeğinin dörtte biri: Bir tırkı buğday aldım. Şiniğin yarısı yani bir gaz tenekesinin dörtte biri kadar ölçek. (Senirkent Isparta).

LAMBUR

Su tenekesi.

EŞEKLEME

Duvar örmek ve sıva yapmak gibi işlerde kullanılan dört ayaklı sehpa. Sucuların eşeğin iki yanına sardıkları ve su tenekesi koydukları kasa.

PUTTUĞ

Gaz tenekesi. (Susuz Kars).

YANIN

Gaz tenekesinin yarısı oylumunda bir tahıl ölçeği.

GAVANAK

Gaz tenekesi. Mısır ya da buğday unundan yapılan peynirli börek.

DEBO

Gaz ve benzin tenekesi.

ÇÖPLÜK

Çöplerin atıldığı veya biriktirildiği yer, çöp tenekesi, küllük, süprüntülük, gübürlük, mezbele, mezbelelik. Çok kirli yer. Her türlü yetkinin sınırsızca kullanıldığı yer.