Sonu MALİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "mali" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. Sonu mali ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında mali olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde mali olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

DORUMALİ, İHTİMALİ, ZALİMALİ

7 harfli kelimeler

ANOMALİ, BURMALİ, KÖSMALİ, SIRMALİ, ŞAMMALİ, YAZMALİ

6 harfli kelimeler

CUMALİ, KOMALİ, ŞİMALİ

4 harfli kelimeler

MALİ

Bazı kelimelerin anlamları

MALİ

Mal ile ilgili. Parasal. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.

KÖSMALİ

20-25 cm. uzunluğundaki düzgün bir sopa ortadan ikiye bölünür ve herbirinin üzerine 5 er kertik yapılır. Havaya atılan bu sopaların ters ve yüz düşüşlerine göre ortada kalan kertikleri sayılarak oynanan eski bir oyun.

YAZMALİ

Yazmalı, başörtülü.

DORUMALİ

Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ZALİMALİ

Kırşehir ilinde, Kösefakılı bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ŞAMMALİ

İçine irmik helvası konularak yapılan bir çeşit börek.

KOMALİ

Saklambaç.

ŞİMALİ

Kuzeyle ilgili, kuzeye özgü.

SIRMALİ

Sırmalı.

CUMALİ

Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan.

İHTİMALİ

Olabilen, olasılı, belkili. Belkili. olasıl.

ANOMALİ

Sapaklık.

BURMALİ

Burmalı, bir bilezik türü.

  -   -   -  

Anlamında MALİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde MALİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FON

Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü. Bir kumaşın alt dokusu. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.

DEFTERDAR

Bir ilin para işlerini yöneten en üst düzeydeki görevli. Osmanlılarda maliye işlerinin en yüksek yetkilisi veya illerde maliye işleriyle uğraşan görevli.

KAZANIM

Kazanma işi. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak, avantaj.

ATATÜRKÇÜ

Atatürkçülük yanlısı, Kemalist.

HAMALLIK

Taşıyıcılık. Hamala verilen para, hamaliye. Kaba ve ağır iş. Gereksiz yere yüklenme. Zihni gereksiz bilgilerle doldurma.

BİÇİMCİLİK

Biçimci olma durumu, formalizm. Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş, formalizm.

BEKLEMEK

Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak. Karşılaşma ihtimali bulunmak. Süre tanımak, acele etmemek. Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek. Oyalanmak. Aramak, istemek. Ummak.

FİNANSAL

Mali.

AKÇELİ

Paraya bağlı, parayla ilgili, mali.

FİNANS

Para, mal. Mali işler.

MALİKİYET

Malik olma durumu.

KORKU

Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara. Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu.

MALİKİLİK

Maliki mezhebi.

BİÇİMCİ

Biçime sıkı sıkıya bağlılık yanlısı olan. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

ENSTRÜMAN

Çalgı. Mali belge.

MALİYECİ

Maliye işlerinde uzman olan veya devletin maliye kuruluşlarında çalışan kimse.

BÜROKRAT

Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yönetici. Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran, kırtasiyeci, şekilci, formalist.

HAZİNE

Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. Kaynak. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü. Değerli şeylerin saklandığı yer. Devlet malının veya parasının saklandığı yer. Devlet malı veya parası. Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer. Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse. Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.

ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan, Türk Devleti'nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliğini, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan, akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü, Kemalistlik, Kemalizm. Bu ilkeye bağlılık.

ÇATALLI

Çatalı olan. İki veya daha çok ihtimali olan. Pürüzlü (ses). Çatal durumunda olan.