Sonu KİMYA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kimya" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kimya ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kimya olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kimya olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

İMMÜNOSİTOKİMYA

12 harfli kelimeler

ELEKTROKİMYA, MAGNETOKİMYA, SPEKTROKİMYA

11 harfli kelimeler

FİZİKOKİMYA, İMMÜNOKİMYA, MAKANOKİMYA

10 harfli kelimeler

PETROKİMYA, RADYOKİMYA, TERMOKİMYA, DİRİLKİMYA, HİSTOKİMYA, KIVILKİMYA, MİKROKİMYA, STEROKİMYA

9 harfli kelimeler

BİYOKİMYA, FOTOKİMYA, FİTOKİMYA, ISILKİMYA, IŞILKİMYA, KRİOKİMYA, PATOKİMYA, SİTOKİMYA, UZAMKİMYA

8 harfli kelimeler

JEOKİMYA

5 harfli kelimeler

KİMYA

Bazı kelimelerin anlamları

KİMYA

Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

ELEKTROKİMYA

Elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal değişmeleri ve kimya işlemlerinde oluşan enerji elektrik üretiminde kullanmayı araştıran bilim dalı.

FİZİKOKİMYA

Kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümleyen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim.

İMMÜNOSİTOKİMYA

Hücrelerdeki antijenleri özel antikorlarla işaretleyerek immünoflüoresan mikroskobunda inceleme ya da elektronca yoğun bir madde ile beraber antikorlarla işaretleyerek elektron mikroskobunda inceleme tekniği.

STEROKİMYA

Bir molekülü oluşturan atomların uzaydaki düzenlenişini, yani üç boyutlu yapısını inceleyen kimyanın bir dalı.

DİRİLKİMYA

Canlıların kimyasal yapısını inceleyen bilim dalı. Canlı özdeklerdeki etkileşmelerin, oluşum, gelişim gibi süreçlerin kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

SPEKTROKİMYA

Kimyasal analizlerde elektromagnetik ışın kullanan bilim dalı.

MAKANOKİMYA

Polimerlerde mekanik enerjinin kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bir bilim dalı.

KIVILKİMYA

Kıvıl akım etkisiyle oluşan kimyasal değişmeleri inceleyen kimya dalı.

İMMÜNOKİMYA

Kimyasal reaktifler olarak antikorların kullanılması.

RADYOKİMYA

Radyoaktif cisimleri ve onların kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

MİKROKİMYA

Maddelerin çok küçük miktarlarıyla uğraşan ve saflaştırma, nitel ve nicel analizler için 0,1-10 mg maddeyle çalışılan analitik kimya dalı.

HİSTOKİMYA

Vücudun dokusal yapısını araştıran bir kimya dalı.

TERMOKİMYA

Tepkimelere eşlik eden termik olayları inceleyen kimya dalı.

PETROKİMYA

Petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi dalı.

MAGNETOKİMYA

Kimyasal bileşikler üzerindeki manyetik alanın etkisini inceleyen kimya dalı.

  -   -   -  

Anlamında KİMYA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KİMYA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTİSEPSİ

El, yüz veya vücuttaki hastalık yapan mikroorganizmaları kimyasal maddelerle etkisiz hâle getirme veya yok etme işlemi.

BİLEŞİK

Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

CİLA

Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal bileşik. Sert içkiden sonra içilen hafif içki. Parlaklık. Bir şeydeki aldatıcı, göz boyayıcı durum. Gereksiz süs, gösteriş.

ÇÜRÜMEK

Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak. Vurulma veya sıkışma yüzünden vücutta lekeler oluşmak. Sağlamlığını, dayanıklılığını yitirmek. Yıpranmak, çökmek. Bir düşünce temelsiz ve kanıtsız kalmak.

BEYAZLATICI

Dokunan kumaşların renk tonlarını açan veya beyazlatan ve kumaşlar üzerindeki lekeleri gideren (kimse). Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde.

BİYOKATALİZÖR

Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde.

DETERJAN

Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.

BİYOKİMYASAL

Biyokimya ile ilgili.

BANYO

Yapılarda, içinde yıkanılan bölüm. Vücudun bir bölümünü veya bütününü, fiziksel veya kimyasal bir etki altında bir süre bulundurma işlemi. Tedavi amacı ile hazırlanan ilaçlı su. Film ve fotoğraf kâğıdını bu sıvıya batırma. Fotoğrafçılıkta ve filmcilikte duyarlı yüzeylerin işlenmesinde belirli bir işlemin gerektirdiği maddeyi erimiş olarak içinde bulunduran sıvı. Banyo küvetinde yıkanma işi.

DONMAK

Sıvı, soğuğun etkisiyle katı duruma gelmek, buz tutmak. Gelişmemek, yeniliklere açık olmamak. Beklenmedik bir durum karşısında birden hareketsiz kalmak. Eriyik durumda bulunan bir metal katı duruma geçmek. Kimyasal bir etki ile katılaşmak. Çok üşümek. Bitki soğuktan zarar görmek, yararlanılmaz duruma gelmek. Yaşamını yitirmek, soğuktan ölmek.

BİYOENERJİ

Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerji.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

DEZENFEKSİYON

Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca, türce azaltılması veya yok edilmesi işlemi.

BİLLURLAŞMA

Billur durumuna gelme. Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı fizik ve kimya değişmeleriyle geometrik biçim alması, kristalleşme.

BİYOŞİMİ

Organ dokularındaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu.

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

AŞINDIRMA

Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon.

BAŞKALAŞIM

Bir kütlenin fiziki ve kimyasal özelliklerinin değişmesi, istihale, metamorfizm.

BİLEŞİM

Bileşme işi. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük