Sonu KALEM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "kalem" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. Sonu kalem ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında kalem olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde kalem olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

TEKHANELİKALEM

11 harfli kelimeler

CEFFELKALEM

10 harfli kelimeler

ÇELİKKALEM, KÖMÜRKALEM

9 harfli kelimeler

ÇALAKALEM, KARAKALEM, KIRKKALEM

8 harfli kelimeler

ŞEŞKALEM, TIĞKALEM

7 harfli kelimeler

ELKALEM

5 harfli kelimeler

KALEM

Bazı kelimelerin anlamları

KALEM

Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Çeşit, tür. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazar. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Bazı deyimlerde yazı.

TIĞKALEM

(Resim) Oymabaskı tekniğinde, maden plaklara resmin oyulması için sanatçının kullandığı çelikten, ucu iğne gibi sivri kalem. a. bk. çelik kalem.

ÇALAKALEM

Gelişigüzel, durmadan yazarak.

ŞEŞKALEM

Eski yazıda kullanılan altı kalem (yazı) türü. bk. aklam-ı sitte. Bu altı yazı türünün altısını da çok güzel yazan sanatçı.

KARAKALEM

Kenarlarına siyah çiçek baskısı yapılmış beyaz tülbent. (Resim). Bir çeşit kömür kalem. Açık koyu çalışma olanağı veren bu kalemle yapılmış olan resim.

KÖMÜRKALEM

(Resim) Söğüt ağacının ince dallarının yakılmasından elde edilen ve kara renkli çizgisi olan resim gereci.

ÇELİKKALEM

Bir takımyıldızın adı.

KIRKKALEM

Şanı kumaşı da denilen alaca renkli yünlü ya da ipekli kumaş.

ELKALEM

Beceriksiz, tembel.

CEFFELKALEM

Düşünüp taşınmadan, bir çırpıda.

TEKHANELİKALEM

Çinicilikte kullanılan bir çeşit motif.

  -   -   -  

Anlamında KALEM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde KALEM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HALİFE

Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse. Çok iyi yetişmiş, eğitilmiş kimse. Osmanlı padişahlarının kullandıkları unvanlardan biri. Hükümdar. Babıali kalemlerinde kâtip.

İNŞA

Yapı kurma, yapı yapma, kurma. Düzyazı. Düzyazı veya şiir kaleme alma, yazıya dökme. Dilek kiplerine verilen genel ad.

DİVANİ

Divan kaleminden çıkan ferman, berat vb. belgelerde kullanılmış olan yazı.

CIZIRDATMAK

Cızırdamasına yol açmak, cızıldatmak. Kâğıt üzerinde ustaca kalem oynatmak veya beceriyle yazı yazmak, cızıldatmak.

ELMASTIRAŞ

(elma'stıraş) Üzeri elmas gibi yontulmuş (iyi tür cam, billur). Ucu elmaslı, kalem biçiminde cam keskisi, elmas.

BUKALEMUN

Bukalemungillerden, 20-30 santimetre boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü bir tür sürüngen, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon). Davranışını, görüşünü çıkarına göre değiştiren kimse.

KALEMTIRAŞ

Kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanılan türlü biçimlerdeki keski, kalem açacağı. Kamış kalemleri açmak için kullanılan uzun saplı küçük bıçak.

ESTOMP

Kara kalem resimde çizgiyi veya pastel boyasını yaymak için kullanılan, kendi üzerine sarılmış kâğıt veya deri.

KALEMLİK

Kalem kutusu.

KALEMŞOR

Kalem savaşçısı.

ÇALMAK

Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak. Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak. Benzemek, andırmak. Bozmak, zarar vermek. Üzerine sürmek. Kumaşın bir parçasını kesmek. Vurarak ya da sürterek ses çıkartmak. Ses çıkarmak, ses vermek. Zamanı boşa harcatmak, ziyan edilmesine yol açmak. Süpürmek, temizlemek. Atmak, çarpmak, vurmak. Madeni oymak, kalemle işlemek.

ÇAPLA

Maden kazımak için kullanılan çelik kalem.

BUKALEMUNLUK

Bukalemun olma durumu.

BEYLİKÇİ

Divani kalemin başı.

BUKALEMUNGİLLER

Sürüngenler sınıfının renklerini bulundukları yerin rengine uyduran, hareketleri yavaş, bukalemun türlerini içine alan bir familyası.

ARDA

İşaret olarak yere dikilen çubuk. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem. Ardıl.

DİVİT

Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan bir kalem türü.

ÇALMA

Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş. Başa sarılan sarık. Kibrit.

FÜZEN

Kömür kalem. Bu kalemle yapılmış resim.

GRAFİT

Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billurlaşabilen bir tür doğal karbon.