I ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ı" olan, toplam 1417 adet kelime bulunmaktadır. ı harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ICHTHYOPHTHİRİUS, ICTİYOSPORİDİYOZ, ISILAĞIRLIKÖLÇÜM, IŞIMISILIŞILDAMA, IŞIMIŞILIŞILDAMA

15 harfli kelimeler

IŞIKLANDIRILMAK, ISILDÜZENLEYİCİ, ISILELEKTRİKLİK, ISMARLAYABİLMEK, IŞIKELEKTRİKSEL, IŞILDAYIKBÖCEĞİ

14 harfli kelimeler

ISILDEVİMBİLİM, ISILİLETKENLİK, ISILPLASTİKLER, ISINDIRABİLMEK, ISMARLAYABİLME, IŞIKLANDIRILMA, IŞIKLILIKÖLÇER, IŞILİLETKENLİK, IŞILYÜKÜNLEŞME

13 harfli kelimeler

IHLAMURGİLLER, ILIKLAŞTIRMAK, IHTİYOBODİYAZ, IKIRCIKLANMAK, IMIRSIKLANMAK, IRAKLAŞTIRMAK, IRGALANDIRMAK, ISILFOSFONŞIL, ISILSERTLEŞİM, ISILÜŞERLEŞİM, ISINDIRABİLME, ISIRGANGİLLER, ISPANAKGİLLER, IŞIKLANDIRMAK, IŞILÇOĞALTICI, IŞILIŞILDANIM, IŞILÜŞERLEŞİM, IŞIMIŞILDANIM, IŞIMÜRETİMSEL, IŞINLANDIRMAK, IZDIRAPSIZLIK

12 harfli kelimeler

ILIKLAŞTIRMA, ISLAHATÇILIK, ISTAMPACILIK, ISTAMPALAMAK, IŞIKLANDIRMA, IŞINLANDIRMA, ITRİYATÇILIK, ICHTHYOMYZON, IHTİYOTERAPİ, IKIRCIKLAMAK, ILGITIRINLIK, IMIRGILANMAK, INGIRIZLAMAK, IRAHATLAŞMAH, IRAKİLETİŞİM, IRİDOVİRİDAE, IRMAKYENİKÖY, ISIDÜZENLEME, ISILIŞILDAMA, ISLANABİLMEK, ISLATABİLMEK, ISPARTALILIK, IŞIKELEKTRİK, IŞIKELEKTRON, IŞILDUYARLIK, IŞILELEKTRİK, IŞILESNEKLİK, IŞIMETKİNLİK, IŞINETKİNLİK

11 harfli kelimeler

ILGINGİLLER, IRMAKLAŞMAK, ISLIKLANMAK, ISMARLANMAK, ISMARLATMAK, ISSIZLAŞMAK, ISTAMPALAMA, IŞINIMÖLÇER, IÇGİLLENMEK, IĞRANDIRMAK, IKINABİLMEK, ILGIMSALGIM, ILGIRDIRDIR, ILICABOĞAZI, ILICAKPINAR, ILIĞIVERMEK, IMIRGILAMAK, INCIKLANMAK, INGILDATMAK, INSECTİVORA, INTERVİSİON, IRAMAZANNIH, IRGANDIRMAK, IRGANDURMAH, IRGAŞTIRMAK, IRGINLAŞMAK, IRLANDIRMAK, ISCOMORPHOT, ISIDÜZENLER, ISILAYRIŞIM, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

IHTIRILMAK, IKINDIRMAK, ILGARLAMAK, ILIKLAŞMAK, ILINDIRMAK, ILIŞTIRMAK, IMIZGANMAK, IRAKSINMAK, ISINDIRMAK, ISLATILMAK, ISMARLAMAK, ISPANAKLAR, ISRARLILIK, ISTAKOZLAR, IŞIKLANMAK, IŞINLAYICI, ISIDENETİR, IBIKLAŞMAK, IĞDIRLILIK, IĞILDANMAK, IĞRADANMAK, IĞRALANMAK, IKINABİLME, ILDIRANGIÇ, ILDIRATMAK, ILDIRCIYAN, ILDIRDAMAG, ILDIRDAMAK, ILDIRMAMAK, ILGAZLAMAK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

IHTIRILMA, IKINDIRMA, ILGARLAMA, ILIKLAŞMA, ILIMLILIK, ILINDIRMA, ILIŞTIRMA, IMIZGANMA, IRAKGÖRÜR, IRAKLAŞMA, IRAKSAMAK, IRAKSINMA, IRGALAMAK, IRGALANMA, IRGATBAŞI, ISINDIRMA, ISIRILMAK, ISIRIMLIK, ISITILMAK, ISKALAMAK, ISLAHATÇI, ISLAHHANE, ISLATILMA, ISLIKLAMA, ISMARLAMA, ISPANAKLI, ISPARMAÇA, ISTAMPACI, IŞIKÇILIK, IŞIKKESEN, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

IHTIRMAK, ILGINCAR, IRAKSAMA, IRALAMAK, IRGALAMA, IRGANMAK, IRGATLIK, IRKÇILIK, ISIÖLÇER, ISIRILMA, ISIRTMAK, ISITILMA, ISIVEREN, ISIYAYAR, ISKALAMA, ISKARMOZ, ISLAHEVİ, ISLAKLIK, ISLANMAK, ISLATICI, ISLATMAK, ISPAZMOZ, ISSIZLIK, ISTIRARİ, IŞIKLAMA, IŞILAMAK, IŞILATMA, IŞILDAMA, IŞILTILI, IŞINLAMA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

IHLAMAK, IHLAMUR, IHTIRMA, IKINMAK, IKLAMAK, ILGAMAK, ILGARCI, ILIKÇIL, ILIKLIK, ILINMAK, ILITMAK, IPISLAK, IPISSIZ, IRAKLIK, IRAKSAK, IRALAMA, IRGAMAK, IRGANMA, IRKİYAT, ISFAHAN, ISIALAN, ISINMAK, ISIRGAN, ISIRGIN, ISIRICI, ISIRMAK, ISIRTMA, ISITICI, ISITMAK, ISKARÇA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

IHLAMA, IKINMA, IKINTI, IKLAMA, ILGAMA, ILICAK, ILIKÇA, ILIMAK, ILIMAN, ILIMLI, ILINMA, ILITMA, IRAKÇA, IRAKLI, IRAMAK, IRGAMA, IRKTAŞ, ISIDAM, ISINIŞ, ISINMA, ISIRIK, ISIRMA, ISITIŞ, ISITMA, ISKAÇA, ISKOTA, ISKUNA, ISLAMA, ISTIFA, IŞIKÇI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

IĞDIR, IĞRIP, IHMAK, ILGAR, ILGAZ, ILGIM, ILGIN, ILICA, ILIMA, ILTAR, IRAMA, IRGAT, IRKÇI, IRMAK, ISKAT, ISLAH, ISLAK, ISLIK, ISRAR, ISSIZ, ISTAR, IŞIMA, IŞKIN, IŞTIR, ITLAK, ITRAH, IZGIN, IZRAR, IBKAL, IBLIK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

IĞIL, IHMA, ILIK, ILIM, IRAK, IRIP, IRKİ, ISIL, ISIN, ISKA, IŞIK, IŞKI, ITIR, ITRİ, ICIH, ICIK, ICSH, ICUK, IÇKI, IÇUN, IDIK, IENF, IĞAÇ, IĞAL, IĞIM, IĞIŞ, IĞLI, IHAR, IHHI, IHIN, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

IRA, IRK, IRZ, ISI, IAA, IAH, IBA, IBD, IBI, ICD, ICU, IDI, IDL, IGA, IGD, IGE, IGF, IGG, IGM, IHI, IIH, ILG, ILI, ILİ, ILK, ILT, IMP, INI, INİ, INK, Devamını Oku »»

2 harfli kelimeler

IH, IC, IF, IĞ, II, IK, IL, IN, IR, IS, IT, IU, IZ

Bazı kelimelerin anlamları

ISINDIRABİLMEK

Isındırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ISILAĞIRLIKÖLÇÜM

Isıtılan özdeklerin ağırlık değişimlerini saptayarak evre geçişlerini, bileşik oluşum ya da bozunumlarını belirleme yöntemi.

ICHTHYOPHTHİRİUS

Hymenostomatida takımında, Ophryoglenina alt takımında bulunan dokuyla beslenen protozoon cinsi.

ICTİYOSPORİDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Ichthyosporidium hoferr'nin neden olduğu, vücudun rengin koyulaşması, ekzoftalmus, aşırı zayıflama ve ölümle sonuçlanan sporadik, kronik ve bulaşıcı bir mantar enfeksiyonu, Ichthyofonus hastalığı.

IŞIKLANDIRILMAK

Işıklandırma işi yapılmak veya ışıklanması sağlanmak.

ISILİLETKENLİK

Bir özdeğin birim kesitinden, birim zamanda ne ölçüde ısı geçirebildiğini gösteren nicelik.

IŞIKELEKTRİKSEL

Işıkelektrik özelliği taşıyan.

ISILDEVİMBİLİM

Özdeğin kimyasal ve fiziksel dönüşümlerinde erke, iş ve ısı arasındaki bağıntıları veren bilgi dalı.

IŞILDAYIKBÖCEĞİ

Ateşböceği.

IŞIMIŞILIŞILDAMA

Kimi minerallerin, beta ve gama ışınları ile ışınlandıktan sonra ışığa tutulunca gösterdikleri ışıldama.

ISILELEKTRİKLİK

Isı etkisiyle elektrik oluşması.

ISMARLAYABİLMEK

Ismarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

IŞIMISILIŞILDAMA

Kimi camsı özdekler ya da buzsulların beta ve gama ışınları ile ışınlandıktan sonra ısıtılınca gösterdikleri ışıldama.

ISILPLASTİKLER

Isıtılınca yumuşayıp eriyen ve kalıplanabilen, soğutulunca katılaşan plastikler.

ISILDÜZENLEYİCİ

Bir yerin sıcaklığını, ısı kaynağını düzenleyerek denetleyen aygıt.