Sonu HİRE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "hire" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. Sonu hire ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında hire olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde hire olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

BİLAHİRE

6 harfli kelimeler

ZAHİRE, BEHİRE, FAHİRE, MAHİRE, NAHİRE, NEHİRE, SAHİRE, TAHİRE

4 harfli kelimeler

HİRE

Bazı kelimelerin anlamları

HİRE

Sincap. Yağda kavrulmuş un çorbası, bulamaç. Cılız, çelimsiz, sıska. Küçük (çocuk için). Testi. Küçük ağaç yayık.

NEHİRE

Çok, bol, fazla.

FAHİRE

Şanlı, şerefli, onurlu. Övünen, iftihar eden. Parlak, gösterişli, güzel.

NAHİRE

Ayın ilk günü veya son gecesi.

MAHİRE

Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse.

BİLAHİRE

Bilahare.

TAHİRE

Temiz, pak.

SAHİRE

Geceleri uyumayan, uykusuz. Büyücü, büyüleyici güzel.

ZAHİRE

Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık.

BEHİRE

Hayırlı ve iyiliksever, soylu kadın. Şişmanlık yüzünden yürürken soluyan kadın.

  -   -   -  

Anlamında HİRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HİRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALLAF

Zahireci, aşlıkçı: Allaftan un aldık.

AŞIT

Siper, kuytu yer. Aşılacak yer. Dağ geçidi. Sırt ve bayırların geri tarafı, görünmiyen yüzeyi. Uzak, gözün göremediği yer: Buradan aşıt yere gitme. Dağ ve tepelerin üzerinden arka kısma aşılacak yer. Zahire koymak için, ev içinde yere kazılan ya da duvara yapılan kuyu. Yatak ve yorgan konan ambarların bölmesi. Gizli: Benden aşıt iş yapma. Çevik, cesur, işgüzar. Çığ. Geçit: Aşıdı aşdı getdi. Ateş. Van kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AZAP

Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç. Yeniçeriler zamanında gerektikçe sancaklardaki gençlerden toplanıp ordu ve donanmaya katılan asker. İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza. Anadolu'nun birçok bölgesinde çiftlik uşağı.

ALACUN

Ahiret.

AYRET

Ahiret.

ZINDIK

Tanrı'ya ve ahirete inanmayan (kimse).

ALAFTAR

Her çeşit hububat satıcısı, zahireci.

AHIRET

Ahiret.

KOÇU

Süslü bir tür gezme arabası. Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş zahire ambarı.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

UHREVİ

Öbür dünya ile ilgili, ahiret ile ilgili, dünyevi karşıtı.

BAZNADOMUZU

Romanya'da bulunan, siyah renkli ancak ön kol bölgesinde beyaz kemer şeklinde tüyler bulunan, Berkshire ve Mangalitsa ırklarının melezlenmesinden köken alan, yağlı et verimi için ideal vücut yapısına sahip, kafa yapısı orta büyüklükte ve içbükey, geniş, derin ve güçlü boyun yapısına sahip, bedeni orta genişlikte, derin ve genellikle yuvarlak, but kısmı oldukça uzun ve kaslı, vücudun genel yapısı hafif dışbükey, butlar oldukça gelişmiş, her bir doğumda ortalama dokuz yavru veren domuz ırkı.

ARIAT

Arapça kökenli âhiret: Öte dünya.

ALAFDAR

Her çeşit hububat satıcısı, zahireci. Arapça kökenli + Far. alef-dâr: hayvan yemi taciri.

GÖRÜNÜŞTE

Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa, zahiren.

ARET

Arkadaş, dost, ahretlik: Aretim nereye gidiyorsun?. Ahret, öteki dünya. Ahretlik, kızların en yakın kız arkadaşı, sırdaşı. Ahiret.

SARPIN

Tahıl kuyusu, zahire ambarı, silo. Ekmeği koymaya yarayan dört gözlü sandık.

KELAM

Söz. Söyleyiş biçimi, söyleme. Başta Tanrı'nın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret olmak üzere İslamiyetin ana ilkelerini konu edinen bilim.

AYTMAK

Türkü söylemek, teganni etmek. Alıp götürmek: Şu zahireyi değirmene aytacağım.

ÖLÜM

Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat. İdam cezası. Ölme biçimi. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz. Sona erme, yok olma, ortadan kalkma.