Sonu GÜNLÜ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "günlü" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu günlü ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında günlü olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde günlü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÜNLÜ

Tarihli. Belli bir zamanla sınırlı.

KARAGÜNLÜ

Ölmüş bir kimse anılırken söylenir : Karagünlü babam.

DÜZGÜNLÜ

Yüzüne düzgün sürmüş olan.

  -   -   -  

Anlamında GÜNLÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜNLÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HAFTA

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

ERBAİN

Rumi takvimde 22 Aralık'tan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi.

ÇARPIK

Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan. Aksi, ters, huysuz bir biçimde. Kötü.

BASMAKALIP

Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

JURNAL

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı. Günlük.

HÜZÜN

Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı.

GÜNDEM

Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname. Yaşanan günlük olaylar.

AŞINDIRMA

Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon.

EK

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika. Eklenmiş, katılmış.

BURUŞMAK

Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar oluşmak. Tiksinmek, hoşlanmamak. Ağızda kekrelik duymak.

HAMSİN

Erbainden sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi.

HÜLLE

Medeni Kanun'un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi.

GÜNDELİK

Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. Her günkü, yevmi. Her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günlük iş.

DALINÇ

Kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, istiğrak, meditasyon. Günlük hayatın sıkıntılarından sıyrılmak amacıyla bağdaş kurarak sessiz ve hareketsiz bir biçimde düşüncelerden uzaklaşma, kendini dinleme, istiğrak, meditasyon.

GÜNCE

Günlük (I).

İNSİCAM

Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık.

GÜNLÜKÇÜ

Günlük yazarı, günlük tutmuş ve yayımlamış olan kimse.

BURUŞUK

Gerginliği, düzgünlüğü kalmamış, buruşmuş olan.

KIRIŞMAK

Bir yüzeyin düzgünlüğü bozulmak, kırışık oluşmak. Karşılıklı kırmak. Bahse tutuşmak. Pazarlık etmek. Bir şeyi eşit olarak paylaşmak.

HÜZÜNLÜ

Gönle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan, hazin.