GÜNLÜ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "günlü" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. günlü ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu günlü ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde günlü olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GÜNLÜ

Tarihli. Belli bir zamanla sınırlı.

GÜNLÜKÇÜ

Günlük yazarı, günlük tutmuş ve yayımlamış olan kimse.

GÜNLÜK

O günkü, o günle ilgili. Günü gününe tutulan anı yazısı ya da bu yazıları içine alan eser, günce. Üzerinden gün geçmiş veya geçecek. Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra. Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı.

GÜNLÜCE

Adana kenti, Kösreli bucağına bağlı bir bölge. Ardahan şehri, Posof ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Batman şehrinde, Yücebağ nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Erzurum şehrinde, Oltu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Karabük ilinde, Eflâni ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kütahya ilinde, Emet ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Mardin kenti, Kızıltepe belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Muğla şehri, Göktepe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ili, Gökçekent bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Tokat şehri, Gökçeli bucağına bağlı bir bölge. Tunceli ili, Nazımiye ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

GÜNLÜĞÜNE

Bir gün için.

GÜNLÜKBÖCEK

Günlükböceklere ad veren örnek tür.

GÜNLÜKBÖCEKLER

Kimi yazarların yalancısinirkanatlılara bağlayıp incelediği, gelişme evreleri üç yıl, erginlik çağı bir gün süren ve astım yapıcı olarak suçlu görülen, ince yapılı, yumuşak derili böcekler topluluğu.

  -   -   -  

Anlamında GÜNLÜ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GÜNLÜ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KIRIŞMAK

Bir yüzeyin düzgünlüğü bozulmak, kırışık oluşmak. Karşılıklı kırmak. Bahse tutuşmak. Pazarlık etmek. Bir şeyi eşit olarak paylaşmak.

AŞINDIRMA

Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon.

HÜZÜNLÜ

Gönle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan, hazin.

İNSİCAM

Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım. Tutarlık.

GÜNDELİK

Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. Her günkü, yevmi. Her gün yayımlanan, her gün çıkan. Günlük iş.

HAMSİN

Erbainden sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi.

HÜZÜN

Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı.

KONFOR

Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık.

EK

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika. Eklenmiş, katılmış.

ERBAİN

Rumi takvimde 22 Aralık'tan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi.

BURUŞMAK

Düzgünlüğü bozulmak, üzerinde kırışık ve katlamalar oluşmak. Tiksinmek, hoşlanmamak. Ağızda kekrelik duymak.

JURNAL

Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı. Günlük.

BASMAKALIP

Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe. Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan bir biçimde, sloganvari.

ÇARPIK

Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, doğru karşıtı. Gerektiği gibi olmayan, düzgün olmayan. Aksi, ters, huysuz bir biçimde. Kötü.

GÜNDEM

Toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname. Yaşanan günlük olaylar.

HÜLLE

Medeni Kanun'un kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi.

BURUŞUK

Gerginliği, düzgünlüğü kalmamış, buruşmuş olan.

DALINÇ

Kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, istiğrak, meditasyon. Günlük hayatın sıkıntılarından sıyrılmak amacıyla bağdaş kurarak sessiz ve hareketsiz bir biçimde düşüncelerden uzaklaşma, kendini dinleme, istiğrak, meditasyon.

HAFTA

Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem.

GÜNCE

Günlük (I).