FARS ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "fars" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. fars ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu fars ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde fars olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FARS

Güldürü. İran'ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse.

FARSİ

Kapı süvelerini oymakta kullanılan bir çeşit rende. Ruam hastalığının daha hafif ve kronik seyirli şekli. Ruam hastalığında deride oluşan ülser veya çıban.

FARSAK

Akılsız, delişmen kişi. Dağ köylüsü. Elinden iş gelmeyen, deli dolu kız. Balıkesir şehrinde, Balya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Osmaniye şehrinde, Düziçi ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

FARSAH

Kene denilen böcek.

FARSÇA

İran devletinin resmî dili, Acemce. Bu dille yazılmış olan.

  -   -   -  

Anlamında FARS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FARS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HARMUTLAMA

Farsça-Türkçe veya Kürtçe-Türkçe mülemmalara verilen ad.

SADEHAN

Arapça ve Farsça koşuk okuyana verilen ad.

TATÇA

Yabancı dil ve özel olarak Farsça.

GÜLDÜRÜ

Güldürme özelliği olan şey. İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.

FARİSİ

Farsça.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

SAVRUKLAMA

Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadaki savruklama, 1. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Orta Çağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır. Savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir; izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür. Savruklamanın belli tipleri vardır; bunlar kalıp tiplerdir; kaba makyajlıdır; davranışları abartmalıdır. Savruklamada dizem çok hızlıdır; hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır. Savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.

NOKARDİYOZİS

Nocardia cinsi bakterilerin oluşturduğu enfeksiyon. Deri nokardiyozisi. Sistemik nokardiyozis. Sığırların farsi hastalığı.

FÜRS

Eski Fars halkından olan kimse.

FARISICA

Farsça.

PIRILDATMA

Arapça Farsça tümceciklerle sözü, koşuğu süsleme, bk. alaca.