Sonu ESAN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "esan" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu esan ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında esan olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde esan olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

İMMÜNOFLÜORESAN

14 harfli kelimeler

İMMÜNOFLORESAN

9 harfli kelimeler

ENTERESAN

8 harfli kelimeler

FLORESAN, OPALESAN

7 harfli kelimeler

GOCESAN, YÜCESAN

5 harfli kelimeler

KESAN

4 harfli kelimeler

ESAN

Bazı kelimelerin anlamları

ESAN

Kağnı dingili. Kağnı dingili. (Küçükkabaca Uluborlu, Aşağıdinek Şarkikaraağaç, Akçaşar Yalvaç Isparta). Tekerlekleri ile birlikte kağnı dingili. (Yalvaç . Isparta.).

OPALESAN

Bazı bakteri kültürlerinde bir opali taklit eden renk ışıması.

GOCESAN

Bir çeşit tambur, çöğür.

YÜCESAN

Saygın bir adı olan kimse.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

FLORESAN

Florışıl.

KESAN

Bitki köklerini yiyen, dana burnu da denilen bir böcek.

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

ENTERESAN

İlgi çekici, ilginç.

  -   -   -  

Anlamında ESAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ESAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

UYANIŞ

Uyanma işi. Uyanma, intibah. Bilgisizlikten kurtulma durumu. Avrupa'da özellikle İtalya'da XV. yüzyılda başlayan genel sosyoloji ve felsefe öğretileri bütünü, Rönesans.

İLGİNÇ

İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan.

FLORIŞI

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.

GAZOZ

Meyve esansı, şeker ve karbon asidi ile yapılan, basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek.

ENTERESANLIK

Enteresan olma durumu, ilginçlik.

OMUZDAŞLIK

Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt, hempalık.

ABREZ

Aptesane, ayakyolu.

LAVANTA

Lavanta çiçeğinden yapılmış olan ispirtolu esans.

DAYANIŞMA

Dayanışmak işi, tesanüt. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.

LAVANTACI

Lavanta yapan kimse. Gezici olarak esans satan kimse.

MERSİN

Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis). Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

BERGAMOT

Turunçgillerden bir ağaç (Citrus bergamia). Bu ağacın, kabuklarından reçel yapılmış olan ve esans çıkarılan meyvesi.

MENTOL

Nane kokusu. Nane esansından elde edilen, renksiz, keskin kokulu, bir tür alkol kristali.

DAYANIŞIK

Üyeleri arasında dayanışma bulunan (millet, topluluk, sınıf vb.), mütesanit.

DAYANIŞMAK

Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamak, mütesanit olmak.

LİKÖR

Meyve veya bazı bitkiler ile alkol, esans karışımından yapılmış olan şekerli içki.

ABİRİZ

Aptesane, ayakyolu.

FLORIŞIL

Florışı özelliği gösteren, floresan.

KOKU

Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu. Belirti, işaret. Güzel kokmak için sürülen esans.

RUH

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu. Esans. En önemli nokta, öz. Duygu. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.