Sonu ESAN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "esan" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. Sonu esan ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında esan olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde esan olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

İMMÜNOFLÜORESAN

14 harfli kelimeler

İMMÜNOFLORESAN

9 harfli kelimeler

ENTERESAN

8 harfli kelimeler

FLORESAN, OPALESAN

7 harfli kelimeler

GOCESAN, YÜCESAN

5 harfli kelimeler

KESAN

4 harfli kelimeler

ESAN

Bazı kelimelerin anlamları

ESAN

Kağnı dingili. Kağnı dingili. (Küçükkabaca Uluborlu, Aşağıdinek Şarkikaraağaç, Akçaşar Yalvaç Isparta). Tekerlekleri ile birlikte kağnı dingili. (Yalvaç . Isparta.).

OPALESAN

Bazı bakteri kültürlerinde bir opali taklit eden renk ışıması.

İMMÜNOFLORESAN

Bir doku veya hücredeki belirli antijenleri, floresan boyalarıyla bağlanmış antikorlarla işaretleyerek floresan ışık veren ışık kaynağına sahip mikroskoplarıyla inceleme tekniği.

FLORESAN

Florışıl.

YÜCESAN

Saygın bir adı olan kimse.

ENTERESAN

İlgi çekici, ilginç.

GOCESAN

Bir çeşit tambur, çöğür.

KESAN

Bitki köklerini yiyen, dana burnu da denilen bir böcek.

İMMÜNOFLÜORESAN

Flüoresan boyayla işaretlenmiş antijen veya antikorun temasa getirildiği dokudaki antikor veya antijenle oluşturduğu antijen-antikor reaksiyonunun flüoresan mikroskopta izlenmesi esasına dayalı, spesifik antijeni belirleme yöntemi.

  -   -   -  

Anlamında ESAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ESAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

GAZOZ

Meyve esansı, şeker ve karbon asidi ile yapılan, basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırlanan içecek.

LİKÖR

Meyve veya bazı bitkiler ile alkol, esans karışımından yapılmış olan şekerli içki.

KOKU

Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu. Belirti, işaret. Güzel kokmak için sürülen esans.

DAYANIŞMA

Dayanışmak işi, tesanüt. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt.

ABİRİZ

Aptesane, ayakyolu.

DAYANIŞMAK

Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamak, mütesanit olmak.

RUH

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu. Esans. En önemli nokta, öz. Duygu. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

BERGAMOT

Turunçgillerden bir ağaç (Citrus bergamia). Bu ağacın, kabuklarından reçel yapılmış olan ve esans çıkarılan meyvesi.

MERSİN

Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis). Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

DAYANIŞIK

Üyeleri arasında dayanışma bulunan (millet, topluluk, sınıf vb.), mütesanit.

MENTOL

Nane kokusu. Nane esansından elde edilen, renksiz, keskin kokulu, bir tür alkol kristali.

ENTERESANLIK

Enteresan olma durumu, ilginçlik.

İLGİNÇ

İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan.

FLORIŞI

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans.

OMUZDAŞLIK

Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt, hempalık.

FLORIŞIL

Florışı özelliği gösteren, floresan.

LAVANTA

Lavanta çiçeğinden yapılmış olan ispirtolu esans.

ABREZ

Aptesane, ayakyolu.

LAVANTACI

Lavanta yapan kimse. Gezici olarak esans satan kimse.

UYANIŞ

Uyanma işi. Uyanma, intibah. Bilgisizlikten kurtulma durumu. Avrupa'da özellikle İtalya'da XV. yüzyılda başlayan genel sosyoloji ve felsefe öğretileri bütünü, Rönesans.