ERKEK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "erkek" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. erkek ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu erkek ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde erkek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ERKEKLEŞTİRMEK

13 harfli kelimeler

ERKEKLEŞTİRME

12 harfli kelimeler

ERKEKKILAVUZ, ERKEKMENTEŞE

11 harfli kelimeler

ERKEKLENMEK, ERKEKLEŞMEK, ERKEKSİZLİK, ERKEKGULLEP, ERKEKMASTAR

10 harfli kelimeler

ERKEKLEMEK, ERKEKLENME, ERKEKLEŞME, ERKEKSİLİK

9 harfli kelimeler

ERKEKARPA, ERKEKÖZEK, ERKEKŞAKI, ERKEKTIĞI, ERKEKTREN

8 harfli kelimeler

ERKEKÇİL, ERKEKEVİ, ERKEKLİK, ERKEKSİZ

7 harfli kelimeler

ERKEKÇE, ERKEKLİ, ERKEKSİ

5 harfli kelimeler

ERKEK

Bazı kelimelerin anlamları

ERKEK

Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

ERKEKLEŞTİRME

Erkekleştirmek işi. Erilleme.

ERKEKKILAVUZ

Somunlara diş açmakta kullanılan pürtüklü çelik araç. (Aksaray Niğde).

ERKEKMENTEŞE

Menteşenin sivri yeri. (Akçaşar Yalvaç Isparta).

ERKEKLEŞTİRMEK

Erkekleşme işini yaptırmak.

ERKEKMASTAR

Baskı işlerinde kullanılmak üzere, tahta ya da karton üzerine çizilip kesilen biçim. a. bk. dişimastar, mastarbaskı.

ERKEKARPA

Kastamonu ilinde, İnebolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ERKEKSİLİK

Erkeksi olma durumu. Kadınların beden ve anlıkça erkeklere özgü olan ikinci derecedeki cinsel nitelikleri göstermesi durumu.

ERKEKLENMEK

Kabadayılık gösterisinde bulunmak.

ERKEKLEŞMEK

Çocukluk çağından çıkıp erkeklik çağına girmek. Kız, kadın erkek gibi sert davranışlar kazanmak.

ERKEKLENME

Erkeklenmek işi.

ERKEKGULLEP

Kapının içerden kapatılması için, içine dişi gullep geçirilen baş tarafı delik iri çivi. (Yalvaç Isparta).

ERKEKÖZEK

Arabaların arka bölümlerini ön bölümlere bağlayan demir. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta, Bor Niğde).

ERKEKLEMEK

Kendini bulmak, buluğa ermek. Gövdeleri yenen bazı bitkiler kartlaşmak, ihtiyarlamak.

ERKEKLEŞME

Erkekleşmek işi. Dişide bızırın aşırı büyümesi, vücudun kıllanması, sesin kalınlaşması gibi erkeklikle ilgili cinsiyet karakterlerinin gelişmesi veya uyarılması, maskulinizasyon, virilizm, virilizasyon. Bu durum gynandrism olarak da adlandırılır. Birincil veya ikincil cinsiyet karakterlerinin erkeklerde normal gelişimi.

ERKEKSİZLİK

Erkeksiz olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında ERKEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ERKEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AYGIR

Damızlık erkek at.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

ADAMCAĞIZ

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

AKTÖR

Erkek oyuncu. Herhangi bir olayda etkisi veya katkısı olan kimse.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ALABROS

Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı).

AYVAZ

Koca, erkek, eş. Savaş gemilerinde çalışan cerrah yardımcısı. Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalıştırılan uşak.

ANDROPOZ

Erkeklerde, er bezlerinin salgıladıkları hormon miktarının giderek eksilmesi sonucu cinsel gücün azalması, yaş dönümü.

AHFAT

Erkek torunlar.

AFİF

İffetli (erkek).

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AVANTÜRİYE

Serüvene atılan, maceracı (erkek).

AMCA

Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, emmi. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ALMAK

Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak. Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak. Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek. Satın almak. Erkek, kadınla evlenmek. Göreve, işe başlatmak. Örtmek, koymak. Yolmak, koparmak. Bürümek, sarmak, kaplamak. İçine sığmak. İçecek veya sigara içmek. Görevden, işten çekmek. Kazanç sağlamak. Gidermek, yok etmek. Kazanmak, elde etmek. Çalmak. Kısaltmak, eksiltmek. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak. İçeri sızmak, içine çekmek. Yol gitmek, mesafe katetmek. Kabul etmek. İçeri girmesini sağlamak. Birlikte götürmek. Soldurmak. Kendine ulaştırılmak, iletilmek. Temizlemek. Sürükleyip götürmek. Yer değiştirmek. Yutmak, kullanmak. Tat veya koku duymak. Başlamak. Ele geçirmek, fethetmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük