Sonu EKSTRE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ekstre" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ekstre ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ekstre olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ekstre olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKSTRE

Öz. Hesap özeti. Özüt.

  -   -   -  

Anlamında EKSTRE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EKSTRE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası. Dış kenar, periferi. Bir şeyin kenarı. Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan kömürden yapılmış olan madde. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. Bir şeyin başı, tepesi. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak. Bir uzaklığın son noktası. Bir şeyin baş veya son noktası.

PALP

Böceklerin dudak duygu alıcı parçaları. Diğer omurgasızlarda aynı yer ve görevdeki ekstremite. Böceklerin dudak duyu alıcı parçaları. Diğer omurgasızlarda aynı yer ve görevdeki duyu alıcı parçaları.

ELÜSYON

Kromatografi işlemi ile, bir maddeyi, durgun ve hareketli sıvı fazlar arasındaki dağılma farkına dayanarak adım adım yürüterek başka maddelerden ayırma işlemi. Bir maddeyi bir adsorban üzerinde tutulmuş karışım içinden uygun çözücülerle yıkayarak ekstre etmek veya kramotografik olarak ayırma işlemi örneğin, kimyada bir enzimin absorbentinden ayrılması.

ÖZÜT

Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü, ekstre.

ENDİT

Eklem bacaklıların bazı ekstremitelerinden gelişmiş uç parçaları.

AŞIRI

Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın. Gereğinden fazla, çok. Gereğinden fazla olarak, çokça. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. Ötede, ötesinde.

EKLEMBACAKLILAR

Sert bir kitinle örtülü vücutları iki yanlı bakışık, ayakları eklemli olup, böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi asalakbilim yönünden pek önemli sınıfları içine alan omurgasızlar kökü. (Arthropoda), Sölomlu hayvanların birincil-ağızlılar (Protostomia) filumunun en geniş bir dalı. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Her bölge çeşitli sayıda bölütlerden yapılmıştır. Bölütlere bağlı oları ekstremiteler daima eklemli parçalardan yapılmışlardır. Kan birincil ve ikincil karın boşluklarının birleşmesinden meydana gelen genel vücut boşluğu ya da kan boşluğu içinde dolaşır. Deri zaman zaman atılan kitin bir örtü ile kaplıdır. Petek gözler gelişmiştir. Ayrı eşeylidirler. Kara, su ve havada yaşarlar. 700000 kadar türü vardır. İlkel-eklembacaklılar (Malacopoda) ve gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) olmak üzere iki alt-dala ayrılırlar.

MAKSİL

Üst çene kemiği. Eklem bacaklılarda iki çift olarak bulunan (birinci maksil ve ikinci maksil çiftleri) ve çeşitli görevlere göre çeşitli biçimler almış olan ekstremiteler.

EKSTREMOFİL

Termofil bakteriler gibi ekstrem çevre şartlarında büyüyen bir bakteri.

MAKSİLA

ve çeşitli görevlere göre çeşitli biçimler almış olan ekstremiteler.

PİRETRİN

Chrysanthemum cinerariaefolium bitkisinin çiçeklerinin kurutulmasıyla elde edilen Piretrum çiçeği adlı drogdan hazırlanan ve içerisinde piretrin 1, piretrin 2, jasmolin1, jasmolin2, sinerin1 ve sinerin 2 adlı bileşikleri bulunduran bir ekstre, piretrum ekstresi.

MEMBRUM

Üye, organ, ekstremite.

KARİDESLER

Kabuklular (Crutacea) sınıfından, vücutları uzun, yuvarlak veya yanlardan basık, yüzmede kullanılan karın ekstremiteleri iyi gelişmiş, kuyruk yüzgeci bulunan, ekonomik önemleri olan bir alt takım.

MEROPODİT

Örümceklerin femuru. Kabuklularda göğüs ekstremitesinin dördüncü segmenti.

TİMOSİN

Timüs epitel hücreleri tarafından salgılanan ve T lenfositlerinin çoğalmasında, farklılaşmasında ve işlevlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan hormon benzeri ufak moleküllü peptitlerden oluşan bir ekstre, timüs hormonları karışımı.

ÖZ

Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. Dere, çay. Sulak, verimli yer. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Kendi, zat.