Sonu DENİZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "deniz" olan, toplam 17 adet kelime bulunmaktadır. Sonu deniz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında deniz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde deniz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

UFUKDENİZ, KARADENİZ

8 harfli kelimeler

TOYDENİZ, ARADENİZ, ŞENDENİZ, BOZDENİZ, ÖLÜDENİZ, GÖKDENİZ, GÜLDENİZ, GÜNDENİZ

7 harfli kelimeler

ERDENİZ, İLDENİZ, AKDENİZ, ELDENİZ, AYDENİZ, ALDENİZ

5 harfli kelimeler

DENİZ

Bazı kelimelerin anlamları

DENİZ

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

ELDENİZ

Uşak şehrinde, Sivaslı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Eldeniz.

KARADENİZ

Çok düşünceli ve durgun görünen kimseler için kullanılan "Karadeniz'de gemilerin mi battı?" deyiminde geçen bir söz.

ŞENDENİZ

Sevinç ve neşeye boğulan, çok neşeli.

GÜNDENİZ

Deniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan.

BOZDENİZ

Dalgalı deniz.

TOYDENİZ

Çok genç ve deneyimsiz kimse.

AYDENİZ

Ay gibi güzel, deniz gibi coşkulu olan.

GÜLDENİZ

Deniz gibi coşkulu güzel.

İLDENİZ

Ülkenin denizi.

ERDENİZ

Deniz gibi coşkulu kimse.

AKDENİZ

Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

GÖKDENİZ

Çakır gözlü kimse.

UFUKDENİZ

Ufuk ve deniz.

ARADENİZ

Anadenizden genellikle dar ve sığ bir boğazla ayrılan, Akdeniz örneğinde olduğu gibi, karalar içine sokulan deniz.

ÖLÜDENİZ

Muğla ilinde, Fethiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  -   -   -  

Anlamında DENİZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DENİZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKKÖY

Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

AKLAN

Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri.

AKBAŞ

Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı (Bemicla).

ALGARİNA

Ağır bir şeyi denizden çıkarma veya denize indirme işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi. Bazı gemilerin baş veya kıç tarafından eğik olarak uzatılmış bulunan makaralı, kısa ve kalın dikme.

ALABANDA

Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ACIPAYAM

Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ANAVAŞYA

Göçücü balıkların Akdeniz'den Karadeniz'e çıkması, katavaşya karşıtı.

ALÇALMA

Alçalmak işi, inme. Gelgitte denizin alçalması, cezir. Düşkünlük, zül, mezellet. Toprağın çöküp oturması.

ALARGA

Açık deniz, engin. "Açıktan geç, yaklaşma" anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Uzaktan, açıktan.

ALKARNA

İstiridye, midye, tarak vb. kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan, ağız kısmı demirden bir ağ.

AMASYA

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AMİRAL

Rütbesi general ile aynı olan deniz subayı.

ADANA

Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

ALİZE

Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgâr.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.