Sonu DATA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "data" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu data ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında data olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde data olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DATA

Veri. Aslında kendileri ekonomik olmayan ancak ekonomi dünyasını dışarıdan kuşatan veya çerçeveleyen, nüfus, teknik bilgi, hukuk düzeni ve yönetim biçimi ögelerinden her biri.

  -   -   -  

Anlamında DATA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DATA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HOKKABAZ

El çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse. Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören.

SAĞMAK

Memeyi parmaklar arasında sıkarak sütünü akıtmak. Yumak durumundaki bir şeyi çözüp açmak. Kovandaki balı peteklerden almak. Aldatarak parasını çekmek.

ALDAĞAN

Çok aldatan.

ATRİYOPOR

Amfïyoksüslerde (Cephalochordata) solungaç çevresi boşluğunun arka bölgeden dışarı açıldığı delik; diğer hayvanlarda buna benzer açıklık. Branşiyal delik. (karşılık: brankiyal delik),Amfiyok süslerde solungaç çevresi boşluğunun ard bölgede dışarı açıldığı delik.

DOLANDIRICI

Birini aldatarak mal veya parasını alan kimse, ayyar, tokatçı.

ALDATABİLME

Aldatabilmek işi.

VERİ

Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done. Bilgi, data. Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi. Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey. Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları. Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler.

KURNAZCA

Kurnaza yakışır. (kurna'zca) Kurnaz bir biçimde, kandırarak, aldatarak, kurnazcasına.

ÇOBANALDATAN

Çobanaldatangillerden, kahverengimsi gri zemin üzerine benekli ve çizgili tüyleri olan, kanatları sivri, kuyruğu uzun, boynu kısa, başı iri ve enli, gagası ufak, kısa ve kancalı bir tür kuş, keçisağan (Caprimulgus europaeus).

DÜZENBAZ

Hile yoluyla aldatan, hile yapan.

KAFESÇİ

Kafes yapan veya satan kimse. Birini aldatarak çıkar sağlayan kimse.

KEÇİSAĞAN

Çobanaldatan.

TAVCI

Birini kandırarak, yüze gülerek aldatan kimse. Yurt dışından geldiğini söyleyerek üzerindeki değeri düşük altın veya mücevherleri çok değerli gösterip dolandırıcılık yapan kimse.

KAYIŞÇI

Kayış yapan veya satan kimse. Aldatan, hileci.

GÖKKUZGUNUMSULAR

Gökkuzgunlar, ağaçkakanlar, çobanaldatanlar ve sağanları içine alan kuşlar sınıfından bir takım.

KAZIKÇI

Alışverişte aldatan, pahalı mal satan kimse.

YALDIZLI

Üzerine yaldız sürülmüş, yaldızla süslenmiş. Aldatan, göz boyayan.

AMFİYOKSUS

Omurgalıların en basit biçimini oluşturan, kolumna vertebralisleri bulunmayan, kordata grubunda yer alan ve deniz sahillerinde kumların oluşturduğu oyuklarda yaşayan canlı hayvan.

YEM

Hayvan yiyeceği. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey. Rüşvet. Kumarda ütülecek kimseye oyunun başında bilinçli olarak kazandırılan para. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne. Ağızotu.

DOLANDIRMAK

Dolanma işini yaptırmak. Birisini aldatarak parasını veya malını elinden almak. Dolaştırmak.