Sonu D ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "d" olan, toplam 446 adet kelime bulunmaktadır. Sonu d harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında d harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde d harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

KLORDİAZEPOKSİD, POLİVİNİLKLORİD

14 harfli kelimeler

AHMETDANİŞMEND, METAKLORTİAZİD

13 harfli kelimeler

GLUTARALDEHİD, GLÜTARALDEHİD, KİNETOPLASTİD, METOKLOPRAMİD, SİKLOFOSFAMİD, TETRAKOZAKTİD

12 harfli kelimeler

ASETAZOLAMİD, HARPACTİCOİD, KİLOPERİKARD, KRİSTALLOYİD, SÜLFANİLAMİD

11 harfli kelimeler

ADENOMATOİD, AMİKARBALİD, COMPENSATED, MAKSİLLİPED, PERİTEKTOİD, PİROPLASMİD, PROKAİNAMİD, RADYONÜKLİD, SARKOMATOİD, TETRAPLOYİD, TRİPARSAMİD, TROMBOKULİD

10 harfli kelimeler

COMPRESSED, DİPLOMONAD, EGZAMATOİD, ELEFANTOİD, FANTASOUND, HELMİNTOİD, KRİSOMONAD, METASESTOD, METİZERJİD, MONOHİBRİD, MÜTEMERRİD, PARATİFOİD, PETROSGRED, PLANTİGRAD, POLİHİBRİD, POLİPLOYİD, REPAGLİNİD, SOUNDBOARD, STRONGİLİD, TRİKOMONAD, UNDESENDED, UNGULİGRAD

9 harfli kelimeler

BUMETANİD, CYCLOPOİD, DANİŞMEND, DİFTEROİD, FİBRİNOİD, FRETBOARD, FUROSEMİD, GİNKGOLİD, İNDOGENİD, İZONİAZİD, KARSİNOİD, LAMİNATED, MÜTEAHHİD, MÜTEEDDİD, NİMESÜLİD, PEHLBLEND, PEMFİGOİD, PİCKGUARD, PLANORBİD, PROGLOTİD, SEMERGAND, SPERMATİD, THRESHOLD, TRİHİBRİD, TRİPLOYİD

8 harfli kelimeler

AKANTOİD, ARZIMAND, ARZUMAND, ASTEROİD, BALABAND, BEMEGRİD, BİYOGARD, DİHİBRİD, DİPLOYİD, ENDOKARD, FOTODİOD, HADAMARD, HAPLOYİD, HEKZAPOD, HELİKOİD, İKTEROİD, İNTERNOD, İSTİRDAD, KARBAMİD, KEROTOİD, KOLLOYİD, KONİKOİD, KROMATİD, KTENOYİD, LECİVERD, LİKENOİD, MEFLUSİD, MEHRİMED, MEMNİKAD, METURGAD, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADENOİD, AFAZMİD, AMALYAD, AMERİND, AMİLOİD, ARGASİD, ARŞİMED, BAĞVAND, BİNİYED, CİLBEND, DERMOİD, EKZOPOD, ENDOPOD, ENERGİD, EPİKARD, FERZEND, FRETTED, GANOYİD, GILABUD, GRUPOİD, HİDATİD, İCTİHAD, İKSODİD, İKTİSAD, KİNETİD, KOPEPOD, KOPERİD, LENFOİD, MANSARD, MARİNAD, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BARKOD, AKARİD, BADBAD, BAGDAD, DAMERD, DİGĞAD, DİMNİD, EPİPOD, ETİMAD, FEVAİD, FİYORD, FLAMED, GEDGÜD, GÜLŞAD, HAGGAD, HİYOİD, HÖTÇED, HÜNBED, İGAMİD, İNBRED, İTİYAD, KANOİD, KELOİD, KERKÜD, KISAAD, KİRBİD, KİRPİD, MAHDUD, MAHSAD, MAKSAD, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHFAD, AMFİD, ANKED, ANNAD, ARPAD, ARVAD, AVEYD, AVRAD, AVURD, AYGID, AYIRD, AYRID, BACUD, BADAD, BALAD, BARID, BECİD, BEYİD, BİPED, BLEND, BOCUD, BÖNED, CEGED, CHORD, CİLED, DAMED, DİNOD, EBCED, EJDAD, EPSÜD, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

GARD, OECD, ABED, AKAD, AKİD, ALAD, AVAD, BARD, BAUD, BERD, BIDD, ÇEND, DERD, DÖRD, DÜÖD, EDED, FUND, GOND, GRAD, GRİD, GURD, HAND, HEMD, HULD, HUND, İRAD, İGİD, KAAD, KASD, KAYD, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BAD, BED, HAD, KOD, ŞAD, YAD, AHD, AND, ARD, BOD, CAD, COD, CUD, ÇAD, ÇİD, DAD, DED, FAD, FED, GED, GID, GOD, GUD, GÜD, HED, HID, HOD, IBD, ICD, IGD, Devamını Oku »»

2 harfli kelimeler

AD, OD, İD, ÖD, UD

Bazı kelimelerin anlamları

SÜLFANİLAMİD

Sülfonamidlerin ana maddesi olup streptokok, meningekok ve pnömökoklara karşı etkili olan bileşik.

GLUTARALDEHİD

Proteinlerin amino gruplarını ve DNA bazlarını alkilleyerek onların yapı ve işlevini bozarak hücre üzerinde zehirli etki oluşturan geniş spektrumlu bir jermisit.

GLÜTARALDEHİD

Dokuların, elektron mikroskopik incelemesinden önce tespit için kullanılan bir madde.

SİKLOFOSFAMİD

Hardal bitkisinden elde edilen ve karaciğerde etkin hâle geldikten sonra etki gösteren, alkilleyici azotlu bileşik. Özellikle köpek ve kedilerde kimi kanserlerin ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır.

AHMETDANİŞMEND

Tokat ilinde, Artova belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

METOKLOPRAMİD

Benzamid türevi bir dopamin antagonisti ilaç.

TETRAKOZAKTİD

24 amino asitten oluşan sentetik bir kortikotropin.

KRİSTALLOYİD

Bir çözelti içinde hayvansal ya da bitkisel bir zardan kolayca geçen bir madde, bk. kolloyid.

KLORDİAZEPOKSİD

Benzodizepin türevi anksiyolitik etkili ilaç.

ASETAZOLAMİD

Vücutta su ve karbondioksit arasındaki tepkimeye aracılık eden karbonikanhidraz enziminin etkinliğini engelleyerek işemeye neden olan bir ilaç.

METAKLORTİAZİD

Tiyazit grubu işetici bir ilaç.

POLİVİNİLKLORİD

Vinilkloridin polimerizasyonuyla elde edilen sentetik bir madde.

KİNETOPLASTİD

Kinetoplastida takımındaki protozoonlara ait.

HARPACTİCOİD

Kabuklular (Crustacea) sınıfının Copepoda alt sınıfından, genellikle göllerin çamurlu bölgelerinde veya sucul yüksek yapılı bitkiler üzerinde yaşayan bir takım.

KİLOPERİKARD

Kalp kesesinde kilusun varlığı.