Sonu BUCA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "buca" olan, toplam 4 adet kelime bulunmaktadır. Sonu buca ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında buca olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde buca olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BUCA

İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

UBUCA

Küçük tencere.

SOBUCA

Aydın kenti, Koçarlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ABUCA

Abla, büyük kız kardeş. Hala. Hanım, hanımefendi. Amca.

  -   -   -  

Anlamında BUCA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BUCA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANINDA

Çabucak. Aynı anda, o anda yapılan, simultane.

HEMEN

Çabucak. Yalnız, sadece. Aşağı yukarı. Çok.

ÇABUCACIK

Çabucak.

DERAKAP

Hemen arkasından. Çabucak.

HEMENCECİK

Çabucak.

ALELACELE

Çabucak.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

DENİZ

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Şanlıurfa şehrinde, Şehitnusretbey bucağına bağlı olan küçük bir yerleşim birimi.

AKMAK

Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler bir yerden başka bir yere doğru gitmek. Kumaş yıpranıp iplikleri erimeye başlamak. Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak. Bir kap veya bir yer, içindeki veya üstündeki sıvıyı sızdırmak. Boya birbirine karışmak. Art arda ve toplu olarak gitmek. Karışmak, katılmak. Sıvı bir madde bir yerden çıkmak. Sıvı maddeler aşağıya yönelmek. Zaman çabuk geçmek. Sürüp gitmek.

HIZLA

Çabucak.

HIZLI

Çabuk, seri, süratli. Çabucak. Uçarı, çapkın, hovarda. Güç kullanarak.

ÇABUKÇA

Çabucak.

ÇİZİKTİRMEK

Çabucak çizmek, çızıktırmak. Baştan savma yazmak.

ÇARÇABUK

Çabucak.

ACİLEN

Çabucak.

HACIYATMAZ

Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik bir durum alan oyuncak. Güç durumlarda çıkarı için kişiliğinden özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimse.

ÇABUCAK

Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim. Kolaylıkla.

ENGİN

Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi. Yüksekte olmayan, alçak (yer), ingin, münhat. Değer ve fiyatı düşük olan. Açık deniz.

BUCAKSIZ

Bucağı olmayan.

GİRGİN

Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen, pısırık karşıtı.