Sonu BARIŞ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "barış" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu barış ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında barış olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde barış olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BARIŞ

Barışma işi. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar.

KABARIŞ

Kabarma işi.

  -   -   -  

Anlamında BARIŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BARIŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BARIŞIKLIK

Barışık olma durumu.

SULHÇU

Barışsever.

BARIŞÇIL

Barışsever.

HAZAR

Barış. VI-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse.

GEÇİŞSİZ

Nesne ile kullanılmayan (fiil), lazım: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak gibi.

BARIŞTIRMAK

Barışmalarını sağlamak, ara bulmak.

BARIŞIK

Başkası ile barış durumunda bulunan, dargın veya düşman olmayan.

SUBAŞI

Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı. Osmanlılarda kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak işleri için ayrılan kimse. Rumeli'de çiftlik kâhyası. Acemi ocaklarında küçük aşamalı subay.

ATIŞMAK

Tartışmak. Çocuk oyunlarında ebeyi veya takımda olanları belirlemek için karşılıklı olarak adım atmak. Kendisine dargın olan bir kimseye barışıkmış gibi söz söylemek.

GENELKURMAY

Yurdun savunmasıyla ilgili bütün şart ve olayları göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini düzenleyen makam, erkânıharbiyeiumumiye.

SULHÇULUK

Barışseverlik.

BARIŞSEVERLİK

Barışsever olma durumu, barışçılık, barışçıllık, sulhçuluk, sulhseverlik, sulhperverlik.

BARIŞÇILIK

Barışseverlik.

BARIŞMA

Barışmak durumu, uzlaşma, anlaşma.

BARIŞSEVER

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver.

STRATEJİ

İzlem. Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş.

HAZARİ

Barışla ilgili, seferî karşıtı.

MUSLİHANE

Barışçı bir yolla.

SULH

Barış.

BARIŞÇI

Barışsever. Barışı amaçlayan, barışı öngören.