BARIŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "barış" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. barış ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu barış ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde barış olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

BARIŞSEVERLİK

11 harfli kelimeler

BARIŞTIRMAK

10 harfli kelimeler

BARIŞÇILIK, BARIŞIKLIK, BARIŞSEVER

8 harfli kelimeler

BARIŞÇIL, BARIŞMAK

7 harfli kelimeler

BARIŞÇI, BARIŞIK, BARIŞMA

5 harfli kelimeler

BARIŞ

Bazı kelimelerin anlamları

BARIŞ

Barışma işi. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar.

BARIŞIK

Başkası ile barış durumunda bulunan, dargın veya düşman olmayan.

BARIŞTIRMAK

Barışmalarını sağlamak, ara bulmak.

BARIŞÇILIK

Barışseverlik.

BARIŞSEVERLİK

Barışsever olma durumu, barışçılık, barışçıllık, sulhçuluk, sulhseverlik, sulhperverlik.

BARIŞÇI

Barışsever. Barışı amaçlayan, barışı öngören.

BARIŞMA

Barışmak durumu, uzlaşma, anlaşma.

BARIŞSEVER

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver.

BARIŞMAK

İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak. Sevmek, zevk almak.

BARIŞIKLIK

Barışık olma durumu.

BARIŞÇIL

Barışsever.

  -   -   -  

Anlamında BARIŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BARIŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SULHÇULUK

Barışseverlik.

SULHSEVER

Barışsever.

STRATEJİ

İzlem. Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, sevkülceyş.

MUSLİHANE

Barışçı bir yolla.

ARKADYA

Vergilius'un kırsal koşuklarında, evren mutluluğu güden özellikleriyle ulaşılması istenen barışçı bir ülkenin simgesi sayılan, basit çobanlar ve avcılar ülkesi Pelopones'e verilen ad.

ATIŞMAK

Tartışmak. Çocuk oyunlarında ebeyi veya takımda olanları belirlemek için karşılıklı olarak adım atmak. Kendisine dargın olan bir kimseye barışıkmış gibi söz söylemek.

UNESCO

1946 yılında kurulan BM'ye ait özel bir kurum. 44 kurucu ülkeden oluşur. Bu kurumun merkezi Paris'tedir. UNESCO; dil, din, ırk gözetmeyen ve dünyanın barışı için, insan haklarına sahip çıkan bir kuruluştur.

SUBAŞI

Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı. Osmanlılarda kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak işleri için ayrılan kimse. Rumeli'de çiftlik kâhyası. Acemi ocaklarında küçük aşamalı subay.

SULHPERVER

Barışsever.

GENELKURMAY

Yurdun savunmasıyla ilgili bütün şart ve olayları göz önünde tutarak barışta ordunun eğitim ve donatımını, savaşta yüksek yönetimini düzenleyen makam, erkânıharbiyeiumumiye.

SULHÇU

Barışsever.

DÜZENLİK

Geçim, uyuşma. Rahat, asayiş, barışıklık, dirlik, intizam.

GEÇİŞSİZ

Nesne ile kullanılmayan (fiil), lazım: Gülmek, ağlamak, düşmek, gitmek, küsmek, barışmak gibi.

HAZARİ

Barışla ilgili, seferî karşıtı.

SULH

Barış.

ABDÜSSELAM

Barışçı olan Tanrı'nın kulu.

SULHSEVERLİK

Barışseverlik.

ARIÇ

Araba oku. Hayvanların koşulduğu okun arabaya bağlı olduğu çatal kısım. Barış.

HAZAR

Barış. VI-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse.

ARINÇ

Temiz, saf, arı. Barış, huzur.