Sonu BABA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "baba" olan, toplam 68 adet kelime bulunmaktadır. Sonu baba ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında baba olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde baba olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KARGALIHANBABA

12 harfli kelimeler

DEVLETLİBABA

11 harfli kelimeler

AKBALLIBABA

10 harfli kelimeler

YAĞMURBABA, GÜRGÜRBABA, EFENDİBABA, GÜLDÜRBABA, İSMAİLBABA

9 harfli kelimeler

HİNDİBABA, ASLANBABA, KABULBABA, DOĞANBABA, İLYASBABA, GAYINBABA, GELİNBABA, HAMZABABA, GÜGÜRBABA, HIDIRBABA, GÜZELBABA, HASANBABA, HALİLBABA, KEÇELBABA, YAYLABABA, BALLIBABA, TÜYLÜBABA, KAYINBABA, TELLİBABA, SEYDİBABA, BÜYÜKBABA, MOLLABABA, KOYUNBABA, AHMETBABA

8 harfli kelimeler

MUSABABA, İKİZBABA, SARIBABA, KOÇUBABA, TÜLÜBABA, KOCABABA, KARABABA, YÜCEBABA, HACIBABA, EYCEBABA, ECELBABA, DEDEBABA, AZİZBABA, AKÇIBABA, AKÇABABA, PAŞABABA, ADEMBABA, CİCİBABA

7 harfli kelimeler

AĞABABA, BEYBABA, DÖNBABA, TOSBABA, SÜTBABA, ŞAMBABA, KUŞBABA, KUMBABA, AHİBABA, KOÇBABA, AHUBABA, ALABABA, GÖZBABA, GÜLBABA

6 harfli kelimeler

ISBABA, AKBABA

5 harfli kelimeler

ABABA

4 harfli kelimeler

BABA

Bazı kelimelerin anlamları

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.

KARGALIHANBABA

Sakarya ili, Hendek ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

İSMAİLBABA

Van şehri, Çaldıran ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İLYASBABA

Konya kenti, Hatunsaray nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AKBALLIBABA

Lamium albüm, labiatae.

DEVLETLİBABA

Balıkesir ilinde, Düvertepe nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ASLANBABA

Şanlıurfa kenti, Viranşehir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

GAYINBABA

Kayınbaba.

GÜLDÜRBABA

Gök gürültüsü (çocuk dilinde).

KABULBABA

Bursa ilinde, Söğütalan bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DOĞANBABA

Burdur kenti, Yeşilova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GÜRGÜRBABA

Gök gürültüsü.

YAĞMURBABA

Ankara ili, Polatlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HİNDİBABA

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

EFENDİBABA

Bazı ailelerde çocukların babaları, gelinlerin kayınpederleri için kullandıkları saygı sözü.

GELİNBABA

Yenge.

  -   -   -  

Anlamında BABA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BABA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

BABAANNE

Babanın annesi.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ATA

Baba. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri.

ATALIK

Ataya yakışır davranış, babalık.

BABAEVİ

Baba ocağı.

ASLANKUYRUĞU

Ballıbabagillerden, eskiden hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki, yer pırasası (Leonurus).

BABACILIK

Devletin türlü sınıflar üzerinde babalık ederek bu sınıflar arasında denge kurmaya çalışması işlemi, paternalizm.

BABACANLAŞMAK

Babacan duruma gelmek.

BABALANMA

Babalanmak işi.

BABACIK

Babalara sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.

BABACIL

Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

BABAİLİK

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

BABACANLAŞMA

Babacanlaşmak durumu.

AMCA

Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, emmi. Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü.

BABACA

Baba gibi, babaya yakışır.

BABAİ

Babailik tarikatından olan kimse.

ATAERKİL

Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.