Sonu BAKAN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "bakan" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. Sonu bakan ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında bakan olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde bakan olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

GÜNEBAKAN, GELİBAKAN, GÖGEBAKAN, GÖĞEBAKAN, GÖLEBAKAN, HACIBAKAN, YEREBAKAN

8 harfli kelimeler

BARBAKAN, BAŞBAKAN, ATABAKAN, DAĞBAKAN, FİLBAKAN

7 harfli kelimeler

AKBAKAN, EVBAKAN, HABAKAN

5 harfli kelimeler

BAKAN

Bazı kelimelerin anlamları

BAKAN

Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, genellikle milletvekilleri arasından, başbakan tarafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra işbaşına getirilen yetkili, vekil, icra vekili, nazır.

GÜNEBAKAN

Ayçiçeği.

BAŞBAKAN

Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil.

AKBAKAN

Beceriksiz, budala.

GELİBAKAN

Gel.

YEREBAKAN

Adana şehri, Feke ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

DAĞBAKAN

Deve.

GÖLEBAKAN

Ardahan kenti, Çıldır belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa ili, Gölcük nahiyesine bağlı bir bölge.

HACIBAKAN

Dama çıkmaya yarayan tavandaki delik.

GÖGEBAKAN

Malatya ilinde, Kuluncak ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

BARBAKAN

Kale duvarlarında düşmana ok atmak için açılmış delik.

ATABAKAN

Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

HABAKAN

Durmadan, sürekli olarak.

GÖĞEBAKAN

Ağrı şehrinde, Diyadin belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

FİLBAKAN

Osmanlı sarayında fillere bakan görevli.

EVBAKAN

Erzurum kenti, Kömürlü bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında BAKAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde BAKAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAŞVEKİL

Başbakan.

BABIALİ

Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dâhiliye ve hariciye nezaretleri (İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları) ile Şûrayıdevlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu yapı. Osmanlı hükûmeti. İstanbul'da bu çevredeki basın.

BAKANLIK

Bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet, nazırlık. Bakanın yönetimi altındaki kuruluşların bütünü, nezaret, vekâlet, nazırlık. Bu kuruluşların bulunduğu yer.

AMBARCI

Ambara bakan görevli, ambar memuru.

ÇIRAK

Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse. Dükkânda ayak işlerine bakan kimse. Saray, daire vb. büyük yerlerde yıllarca hizmet ettikten sonra geçimi sağlanarak başka yerde yaşamasına izin verilen kimse.

BAŞBAKANLIK

Başbakan olma durumu, başvekâlet. Başbakan ve görevlilerinin çalıştığı daire, başvekâlet. Başbakanın yaptığı iş, başvekâlet.

ANTREPOCU

Antrepo işleten kimse. Antrepoya bakan kimse.

ÇÖMEZ

Medreselerde müderrisin hizmetine bakan ve ondan ders alan öğrenci. Acemi. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı kimse.

BAKICI

Bakma işiyle görevlendirilen kimse. Bir şeyi satın almayı düşünmeden yalnızca bakarak ilgilenen kimse. Falcı. Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse. Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalara bakma işiyle görevli kimse. Yeme içme, barınma ve eğitim karşılığında bakıcılık görevi yapan kimse.

ALT

Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı. Birkaç şeyden aşağıda olan. Bir şeyin yere yakın bölümü. Birine göre daha aşağı mevkide olan kimse, madun. Sınıflamalarda ikinci derecede olan. Bir nesnenin tabanı. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.

EKSELANS

Bakanlık ve elçilikten başlayarak cumhurbaşkanlığına kadar yükselen, yüksek makam sahibi yabancılara verilen şeref unvanı. Bu unvanı taşıyan kimse.

BAŞDANIŞMAN

Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklarda görevlendirilen, alanlarında uzmanlaşmış, tanınmış ve ehliyetli kimse, başmüşavir.

DEPOCU

Depoya bakan kimse.

BAŞVEKİLLİK

Başbakanlık.

HAVUZCU

Otelde havuzla ilgili işlere bakan görevli. Havuz yapan kimse.

BELEDİYE

İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti. Bu örgütün bulunduğu bina.

GENSORU

Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah.

ARDİYECİ

Ardiye işleten kimse. Ardiyeye bakan kimse.

DADI

Evlerde çocuğa bakan kimse, daye.

AYÇİÇEĞİ

Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, günçiçeği, günebakan, gündöndü, günâşık (Helianthus annuus). Bu bitkinin yağ çıkarılan ve çerez olarak da yenilen tohumu.