Sonu ATOM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "atom" olan, toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. Sonu atom ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında atom olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde atom olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

ANJİYOKERATOM

9 harfli kelimeler

ÜLTİMATOM, OTHEMATOM

8 harfli kelimeler

DERMATOM, KOSTATOM

7 harfli kelimeler

HEMATOM, HEPATOM, KERATOM, STEATOM, TERATOM

4 harfli kelimeler

ATOM

Bazı kelimelerin anlamları

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

KOSTATOM

Kaburga makası.

HEPATOM

Karaciğer tümörü. Karaciğer parenkim hücrelerinden gelişen herhangi bir tümör. Karaciğer parenkim hücrelerinden gelişen kötücül tümör, hepatosellüler karsinom.

KERATOM

Korneayı kesme işleminde kullanılan cerrahi bıçak.

STEATOM

Yağ bezi kanalının tıkanması nedeniyle gelişen kistik oluşum, yağ kisti. Yağ dokusundan gelişen iyicil tümör, yağ tümörü.

DERMATOM

Embriyo gelişiminde somitlerden gelişen ve ileriki gelişmelerde derinin dermisiyle deri altı bağ dokusunun biçimlendiği yapı. Greft olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebilen aygıt.

TERATOM

Birden fazla dokudan oluşmuş bileşik tümör. Embriyonun üç katına ait birçok dokunun bir arada gelişmesi sonucu meydana gelen, kesit yüzünde kıl, diş, yağlı bir içerik bulunan kistik yapılar, bazen kıkırdak ve kemik içeren tümör.

ÜLTİMATOM

Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota. Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma.

HEMATOM

Damar dışına çıkan kanın doku, organ ve boşluklarda bölgesel birikimi. Doku, organ ve boşluklarda, damar dışına çıkan kanın genellikle pıhtılaşmış halde yerel birikimi.

OTHEMATOM

Dış kulak hematomu.

ANJİYOKERATOM

Subepiteliyal dermis, membrana nikitans ve konjunktivanın lamina proprisındaki damar endotellerinden köken alan, genellikle köpeklerde görülen iyicil tümör.

  -   -   -  

Anlamında ATOM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ATOM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALÜMİNYUM

Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al). Bu elementten yapılmış.

ATOMCU

Atomla uğraşan kimse.

ANATOMİST

Anatomiyle uğraşan bilim adamı.

AMERİKYUM

Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

AZOT

Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N).

AKTİNYUM

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

ASTAT

Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element, astatin (simgesi At).

ARSENİK

Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As).

AYRIŞMA

Ayrışmak işi. Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

AYRIŞMAK

Birbirinden ayrılmak, birliği bozulmak. Moleküller, türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalın atom veya moleküllere bölünmek.

ATOMAL

Atomlarla ilgili olan, atomik.

ANATOMİK

Anatomi ile ilgili.

AYNŞTAYNYUM

Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi Es).

BAKIR

Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu). Bu elementten yapılmış.

ARGON

Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada % 1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element (simgesi Ar).

ATOMİK

Atomal.

ALTIN

Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

ANATOMİCİ

Anatomi uzmanı. Anatomi dersi veren öğretim üyesi.