Sonu ASİT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "asit" olan, toplam 22 adet kelime bulunmaktadır. Sonu asit ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında asit olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde asit olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

TRİKOMONASİT, ŞİSTOSOMASİT, HİDROKSİASİT

11 harfli kelimeler

PROTOZOASİT, MOLLUSKASİT

10 harfli kelimeler

ABDÜLBASİT

9 harfli kelimeler

SÜPERASİT, AMİNOASİT

8 harfli kelimeler

ANTRASİT, TENYASİT, POLİASİT, HİDRASİT, ANTİASİT

7 harfli kelimeler

ANTASİT, İZOASİT, KAMASİT, PİRASİT, BORASİT

5 harfli kelimeler

FASİT, DASİT, BASİT

4 harfli kelimeler

ASİT

Bazı kelimelerin anlamları

ASİT

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

ABDÜLBASİT

Rızkı yayıp bollaştıran Tanrı'nın kulu.

TRİKOMONASİT

Trikomonadları yıkımlayan.

POLİASİT

Birleşiminde birçok asit fonksiyonu bulunan madde.

HİDRASİT

Hidrojen ile bir metalsinin oksijensiz birleşmesinden oluşan asit.

ANTRASİT

Güçlükle tutuşan, koku, duman çıkarmadan büyük bir ısı vererek yanan bir taş kömürü türü.

ANTASİT

Antiasit.

SÜPERASİT

Proton verme gücü susuz sülfürik asitten daha kuvvetli olan asitler.

MOLLUSKASİT

Sümüklü böcek ve diğer molluskaları öldüren ajanlar, molluskasidal, mollussisit.

ANTİASİT

Alkalik.

İZOASİT

Selülotik mikroorganizmaların gelişimi için gerekli olan, normal olarak işkembe fermantasyonu sonucunda oluşan izobütirik asit, izovalerik asit, 2-metil bütirik asit ve valerik asitlerin karışımı.

TENYASİT

Tenyaları öldüren.

PROTOZOASİT

Protozoonları yıkımlayan ajanlar.

HİDROKSİASİT

Hidroksi ve karboksil radikallerinin her ikisini de içeren HO.R.COOH formüllü organik bileşik.

AMİNOASİT

Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı, saf proteinlerin enzimatik veya kimyasal hidrolizleri sonucu açığa çıkan moleküller.

ŞİSTOSOMASİT

Şistosomaları yıkımlayan ajanlar.

  -   -   -  

Anlamında ASİT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ASİT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİLEŞİK

Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

BORAKS

Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu.

BASİTLİK

Basit olma durumu.

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

BASİTÇE

Basit olarak, kolay tarafından.

AMİT

Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ARSENİK

Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As).

BAYAĞI

Aşağılık, pespaye. Gerçekten. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade. (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta. Basit, adi, amiyane, banal. Oldukça, epey.

ALKALİK

İçinde alkali bulunan, kalevi, antiasit.

BASİTLEŞTİRME

Basitleştirmek işi.

BAZ

Temel. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde.

BASİTLEŞMEK

Basit duruma gelmek.

AZİT

Azothidrik asit HN3 teki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleşikler.

ATARİ

Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü.

BAZİK

Baz niteliği gösteren. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz).

BORİK

Bordan türeyen asit ve anhidrit.

BOR

İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B). Niğde iline bağlı ilçelerden biri.

ALDEHİT

Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sıvı.

ASİDİMETRE

Asitölçer.