Sonu ARGA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "arga" olan, toplam 31 adet kelime bulunmaktadır. Sonu arga ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında arga olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde arga olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

PALANLIKARGA

11 harfli kelimeler

KAPICIKARGA

10 harfli kelimeler

ALACAKARGA, SAPLIKARGA, ISLAKKARGA, HAMAZKARGA, DİRENKARGA

9 harfli kelimeler

KARAKARGA

8 harfli kelimeler

ALAKARGA, GANTARGA, DİNGARGA, ALAĞARGA

7 harfli kelimeler

DUTARGA, GONARGA, ALAARGA, TUTARGA, KAMARGA, KONARGA, KUTARGA, DUYARGA

6 harfli kelimeler

UYARGA, ALARGA

5 harfli kelimeler

KARGA, YARGA, TARGA, ŞARGA, SARGA, DARGA, GARGA, ÇARGA

Bazı kelimelerin anlamları

ARGA

Dağın kuz tarafı.

ISLAKKARGA

Çok korkan, çekingen, ürkek.

DUTARGA

Sara.

ALAĞARGA

Saksağan. Alaca renkli bir kuş.

ALACAKARGA

Saksağan.

SAPLIKARGA

Alakarga, saksağan.

GONARGA

Bir göç sırasında, dinlenilen, yemek yenilen ya da yatılan durak yeri. Kuşların gidip gelip kondukları yer. Bitek, verimli yer.

DİNGARGA

Çok zayıf, kuru kişi. Donmuş gibi dimdik duran kişi.

KARAKARGA

Kuzgun.

PALANLIKARGA

Büyük ve kara renkli karga.

KAPICIKARGA

Gördüğü her şeyi almak isteyen kimse.

ALAKARGA

Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius). Saksağan.

DİRENKARGA

Konuşmadan, hareket etmeden ayakta duran kimselere verilen ad.

HAMAZKARGA

Büyük ve kara karga.

ALAARGA

Tüyleri renkli ve süslü bir cins karga.

GANTARGA

At gemi.

  -   -   -  

Anlamında ARGA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ARGA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ATKILAMA

Atkılamak işi, argaçlama.

GAKLAMAK

Karga "gak" diye ses çıkarmak.

FESAT

Bozukluk. Karışıklık, kargaşalık, ara bozuculuk. Karıştırıcı, ara bozucu (kimse). Hile. Herhangi bir konuda iyimser olmayan, kötü yorumlayan (kimse).

ANARŞİSTLİK

Kargaşacılık.

FİTİLCİ

Fitil yapan veya satan kimse. Kargaşalık çıkaran kimse.

DÜRMECE

Bağlarda, tomurcuk, yaprak ve salkım yiyerek yaşayan, sarımsı gece kelebeği (Sparganothis pilleriana).

CANGIL

Cengel. Karışıklık, kargaşa.

ANARŞİ

Kargaşa.

GAK

Karganın çıkardığı ses.

ANARŞİZM

Kargaşacılık.

ALAVERE

Bir şeyin elden ele geçmesi. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele. Kargaşalık. Bir şeyi elden ele vererek aktarma.

ANARŞİK

Kargaşalı.

ANARŞİST

Kargaşacı.

FİTNE

Karışıklık, kargaşa. Fitneci, ara bozucu.

ANTEN

Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz. Olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar. Duyarga.

BÖCEKLER

Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı, haşerat.

DUYARGALILAR

Bir çift duyargası bulunan, böceklerle çok ayaklıları içine alan eklem bacaklılar topluluğu.

ÇALKANTI

Deniz ve gölde dalgalanma. Coşku. Kalbur yardımıyla ayrılan çer çöp. Çalkanmış şey. Kargaşa ve bunalımın yol açtığı düzensiz, karışık, sıkıntılı durum.

ATKI

Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü, bürgü. Büyük yaba. Dokuma tezgâhlarında mekikle enine atılan iplik, argaç. Bazı kadın ayakkabılarında ve çocuk patiklerinde ayağın üstünden geçen, yandan iliklenen ince uzun parça. Kapı ve pencerelerin yapımında üst tarafa konan ağaç, taş veya beton destek, üst eşik.

ATKILAMAK

Dokuma tezgâhlarında mekikle atkı atmak, argaçlamak.