Sonu AKTAR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "aktar" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu aktar ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında aktar olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde aktar olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

BAŞBAYRAKTAR, BAŞSANCAKTAR

9 harfli kelimeler

BAYRAKTAR, SANCAKTAR

8 harfli kelimeler

YALAKTAR, YOLAKTAR

7 harfli kelimeler

ANAKTAR

5 harfli kelimeler

AKTAR

Bazı kelimelerin anlamları

AKTAR

Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân. İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. satılan dükkân.

BAŞSANCAKTAR

Sarayda kutsal sancağı bekleyen gözetçilerin başı.

YOLAKTAR

Boşboğaz.

BAŞBAYRAKTAR

Yeniçeri ocağında İmam-ı Âzam bayrağını taşıyan subay.

BAYRAKTAR

Bayrağı taşımakla görevli kimse.

ANAKTAR

Anahtar.

SANCAKTAR

Sancağı taşıyan kimse.

YALAKTAR

Geveze, boşboğaz, söz taşıyarak arabozan. Geveze.

  -   -   -  

Anlamında AKTAR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKTAR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKTARİYE

Aktarın sattığı şeyler.

AKTARTMAK

Aktarma işini yaptırtmak.

AKTARMASIZ

Aktarma gerektirmeyen. Aktarma yapmayarak.

BAYRAKTARLIK

Bayraktarın görevi.

AKTARILMAK

Aktarma işine konu olmak.

ALAVERE

Bir şeyin elden ele geçmesi. Vapurlarda bu biçimde taşıma işi için bordalarda kurulan basamaklı iskele. Kargaşalık. Bir şeyi elden ele vererek aktarma.

AKTARICILIK

Aktarıcının yaptığı iş.

AKTARMA

Aktarmak işi. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Alıntı. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. Para aktarımı. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.

AKTARMACILIK

Aktarmacının yaptığı iş.

ALINTI

Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas. Başka bir dilden alınmış kelime.

AKTARMACI

Aktarma işini yapan kimse.

AKTARICI

Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.

AKTARTMA

Aktartmak işi.

ALINTILAMAK

Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle veya cümleler almak, alıntı yapmak, aktarmak, iktibas etmek.

AKTARIŞ

Aktarma işi.

ANADUT

Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç.

AKTARILMA

Aktarılmak işi.

AKTARLIK

Aktarın yaptığı iş.

AKTARMALI

Aktarma gerektiren. Aktarma yaparak.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.