Sonu AFAL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "afal" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu afal ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında afal olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde afal olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AFAL

Şaşkın, dağınık, ne yapacağını bilmez.

TAFAL

Öksüz, kimsesiz.

  -   -   -  

Anlamında AFAL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AFAL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ENAYİ

Fazla bön, avanak, et kafalı, budala.

DOLİKOSEFAL

Uzun kafalı.

KAFALILIK

Kafalı olma durumu.

AFALLAŞTIRMA

Afallaştırmak işi.

BRAKİSEFAL

Kafatasının genişliği ile uzunluğu hemen hemen eşit olan (kimse), kısa kafalı.

DİKBAŞLI

İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmeyen (kimse), dikkafalı. Kurumlu (II).

DİKBAŞLILIK

Dikbaşlı olma durumu, dikkafalılık.

SEKTÖR

Bölüm, kol, dal, kesim. Manyetik tamburun, manyetik diskin veya bir disk paketinin üzerindeki, veri ortamının önceden belirlenmiş açılı yer değiştirmesi sırasında manyetik kafaların erişebildiği, bir iz veya bant parçası. Aynı işi yapan topluluk.

GABİLİK

Anlayışsızlık, ahmaklık, kalın kafalılık, bönlük.

FELFELLEMEK

Eski canlılığını yitirmek. Dönen, hareket eden bir cisim, durmadan önce hızını yitirmek. Afallamak, şaşırmak.

AFALLAMA

Afallamak durumu.

AFALLAŞMA

Afallaşmak durumu.

ANLAYIŞSIZLIK

Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik. Hoşgörüsüzlük.

AFALLATMA

Afallatmak işi.

ANLAYIŞSIZ

Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi. Hoşgörüsüz.

DÜDÜK

İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç. Taşıtlarda karşı tarafı uyaran korna. Akılsız, boş kafalı.

GABİ

Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı, bön.

SOFTA

Medrese öğrencisi. Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse. Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse. İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad.

TEMERRÜT

Dikkafalılık, kafa tutma, direnme. Ek faiz ödememe durumu. Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.

GABAVET

Anlayışsızlık, kalın kafalılık, bönlük.