Sonu YON ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yon" olan, toplam 916 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yon ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yon olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yon olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

FOTOFOSFORİLASYON, FOTOSENSİTİZASYON, HİPERPİGMENTASYON, POTANSİYALİZASYON, SELFDETERMİNASYON, SÜPERFOLİKÜLASYON, VAZOKONSTRİKSİYON

16 harfli kelimeler

TELEKOMÜNİKASYON, BRONKODİLATASYON, DEKARBOKSİLASYON, DEMİNERALİZASYON, ELEKTROEPİLASYON, FOTOREAKTİVASYON, HİPEREKSTENSİYON, HİPERHİDRATASYON, HİPERVENTİLASYON, HİPOMİYELİNASYON, HİPOPİGMENTASYON, KRİYOKOAGÜLASYON, MARSUPİALİZASYON, OKSİPİTALİZASYON, OTOENTOKSİKASYON, POSTİMPLANTASYON, PREDETERMİNASYON, RADAPPERTİZASYON, RADYOPROTEKSİYON, SÜPERFEKONDASYON, TRANSKAPSİDASYON

15 harfli kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, İNTERKONEKSİYON, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, STANDARDİZASYON, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON, ANTİKOAGÜLASYON, ANTİTERMİNASYON, ATLANTALİZASYON, BİYOAKÜMÜLASYON, DEFOSFORİLASYON, DEHİDROJENASYON, DEKALSİFİKASYON, DEKONTAMİNASYON, DESENSİTİZASYON, DEZARTİKÜLASYON, DİFERENSİYASYON, DİSARTİKÜLASYON, DİSMİYELİNASYON, EKSARTİKÜLASYON, EKSFLAGELLASYON, ELEKTROPORASYON, FOTOFABRİKASYON, GLUKURONİDASYON, HEMAGLÜTİNASYON, HİPERSALİVASYON, HİPOVENTİLASYON, HOSPİTALİZASYON, İNFRAPOPÜLASYON, Devamını Oku »»

14 harfli kelimeler

DEPOLİTİZASYON, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON, AKLİMATİZASYON, ANESTETİZASYON, BİYOAKTİVASYON, DEHALOJENASYON, DEKOMPENZASYON, DEMORALİZASYON, DEPİGMENTASYON, DEPOLARİZASYON, DEVİTALİZASYON, DEVOKALİZASYON, DEZENFESTASYON, DEZENFORMASYON, DİSİNTEGRASYON, DİSNEYFİKASYON, EKSPEKTORASYON, EKSTRAPOLASYON, EKSTRAVAZASYON, FOTOREDÜKSİYON, FRÜKTİFİKASYON, HEMADZORPSİYON, HİPERFLEKSİYON, HİPERFONKSİYON, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, HİPERTANSİYON, KONFEDERASYON, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, MODERNİZASYON, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, REENKARNASYON, REPRODÜKSİYON, SEDİMANTASYON, SERTİFİKASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, VİNTERİZASYON, AMONİFİKASYON, AMPLİFİKASYON, ANTEFLEKSİYON, BAKTOFÜGASYON, DEFİBRİNASYON, DEGRANÜLASYON, DEHİDRATASYON, DEİYONİZASYON, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DİSİMİLASYON, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONSÜLTASYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MEKANİZASYON, MODİFİKASYON, OBSTRÜKSİYON, ORGANİZASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON, ABSTRAKSİYON, AGLUTİNASYON, AKSELERASYON, ALİMENTASYON, BLASTULASYON, DEJENERASYON, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

ALİTERASYON, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, İNTEGRASYON, KALİBRASYON, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KOMPOZİSYON, KONFEKSİYON, KONSOMASYON, KONVANSİYON, KONVEKSİYON, KORPORASYON, ORYANTASYON, OTOJESTİYON, PARSELASYON, PREDİKSİYON, PRODÜKSİYON, PROJEKSİYON, PROVOKASYON, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ADAPTASYON, AMPÜTASYON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATRAKSİYON, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, FEDERASYON, JENERASYON, KOLEKSİYON, KORELASYON, LİKİDASYON, MEDİTASYON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, PLANTASYON, POPÜLASYON, REDAKSİYON, REDÜKSİYON, REKREASYON, RESEPSİYON, REZEKSİYON, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ABERASYON, AJİTASYON, AKORDİYON, ANİMASYON, DEFLASYON, DEPRESYON, ENFLASYON, EPİLASYON, ERUPSİYON, EŞANTİYON, EVOLÜSYON, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, İMİTASYON, İZOLASYON, KATRİLYON, KENTİLYON, KOALİSYON, KONDİSYON, OPERASYON, OTOMASYON, PARTİSYON, PERKÜSYON, PONKSİYON, PRESESYON, PROMOSYON, PROVİZYON, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ATMASYON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DOMİNYON, İLLÜZYON, İSTASYON, KOHEZYON, KOMİSYON, KOROZYON, KREASYON, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MUTASYON, PANSİYON, PORSİYON, POZİSYON, RESESYON, REVİZYON, ROTASYON, SEKSİYON, ŞAMPİYON, TANSİYON, VERSİYON, ABLASYON, ABRAZYON, AKRESYON, ALEMİYON, BİLMEYON, BROTEYON, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADİSYON, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, EDİSYON, EMİSYON, EROZYON, İSPİYON, OKAZYON, OPSİYON, TRİLYON, ADEZYON, ALAMYON, ANJEYON, ANMEYON, EFÜZYON, EGESYON, EKÜVYON, ELÜSYON, GAMIYON, GAMİYON, HAFİYON, KAMİYON, NERÜYON, NORIYON, NORİYON, NORUYON, NÖPİYON, NÖRİYON, NÖRÜYON, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BİLYON, FÜZYON, KALYON, KAMYON, KANYON, KATYON, KİMYON, LEJYON, LEZYON, LOSYON, MİLYON, MİNYON, MİSYON, NOSYON, PAPYON, PAVYON, RASYON, VİZYON, BUYYON, DALYON, FİSYON, GALYON, GAMYON, GONYON, KORYON, NALYON, NÖRYON, ORİYON, POSYON, PRİYON, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AFYON, ALYON, ANYON, PİYON, REYON, HOYON, İŞYON, YAYON

4 harfli kelimeler

İYON

3 harfli kelimeler

YON

Bazı kelimelerin anlamları

YON

Uygun. Kez. Culfa adı verilen bez tezgahının içine ok geçen bölümü. (Ağıl Eğridir Isparta).

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

FOTOSENSİTİZASYON

Işığa duyarlılık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterme hâli. Canlı, kimyasal madde ve benzeri şeyleri ışığa karşı duyarlı kılma.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

FOTOFOSFORİLASYON

Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP teşekkülü. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP'nin oluşumu, fotosentetik fosforilasyon. Fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesi.

SELFDETERMİNASYON

Öz belirtim.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

VAZOKONSTRİKSİYON

Kan damarı iç çapının daralması.

POTANSİYALİZASYON

İki ilacın bir arada verildiğinde oluşturdukları toplam etki miktarının, onların bireysel etkilerinin toplamından daha fazla olması, supra aditif etkileşme.

HİPERPİGMENTASYON

Aşırı pigmentasyon.

ELEKTROEPİLASYON

Tirişiazis, diştiazis ve ektopik silya gibi göz kapağında görülen fazla ve zararlı kirpiklerin kıl folükülleri içine girilip elektirik akımıyla yakılarak uzaklaştırılması.

  -   -   -  

Anlamında YON bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YON geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFYONLANMAK

Afyonlama işi yapılmak.

AFYONKEŞ

Keyif için afyon yutan veya çeken, afyon tiryakisi olan kimse.

AFYONLU

İçinde afyon bulunan. Dalgın, uyuşmuş, uyuşuk (kimse). Afyon yutmuş.

AKORDEON

Akordiyon.

AKORDEONCU

Akordiyoncu.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

ALMA

Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AFYONLAMAK

Afyon vererek uyuşturmak, uyutmak. Birini telkin yoluyla doğru düşünmesini önleyerek zararlı bir yola sürüklemek.

AKSÜLAMEL

Tepki, reaksiyon.

AFYONKEŞLİK

Afyonkeş olma durumu.

ALEVLENME

Alevlenmek işi. Sessizce sürmekte olan bir hastalığın belirtilerinin artması, eksaserbasyon.

AKILCI

Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse). Akılcılıkla ilgili.

AMATÖR

Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan, hevesli, meraklı (kimse), özengen, profesyonel karşıtı. Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan. Beceriksiz. Acemi.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

AMAÇ

Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye. Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

AFYONLAMA

Afyonlamak işi.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

AFYONLANMA

Afyonlanmak işi.

AKORDİYONCU

Akordiyon çalan kimse, akordeoncu.