Sonu Yİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yi" olan, toplam 122 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

YUKARIBEYLERBEYİ

15 harfli kelimeler

AŞAĞIBEYLERBEYİ, SAKAGUCHİDENEYİ

13 harfli kelimeler

KARALARGÜNEYİ, YUKARIHANBEYİ

12 harfli kelimeler

AŞAĞIHANBEYİ

11 harfli kelimeler

DARÜLBEDAYİ

10 harfli kelimeler

BEYLERBEYİ, KÜLHANBEYİ, BAYRAMBEYİ, SANCAKBEYİ, VOYNUKBEYİ

9 harfli kelimeler

ÇOBANBEYİ, GUŞEYMEYİ, KARŞILEYİ, KIŞLABEYİ, KONAKBEYİ, KUŞEKMEYİ, YAYLABEYİ, YÜRÜKBEYİ

8 harfli kelimeler

DEREBEYİ, AHIRBEYİ, BEREDAYİ, HULESEYİ, İTSİYEYİ, KAYABEYİ, MEŞEBEYİ, TERSDEYİ, YAYABEYİ, YURTBEYİ

7 harfli kelimeler

BAŞBAYİ, AMADEYİ, BOYBEYİ, CİLLEYİ, ÇAYBEYİ, ÇENTEYİ, DİBLEYİ, DİPLEYİ, GİZDEYİ, GÖÇBEYİ, GÜLBEYİ, GÜZBEYİ, HACBEYİ, HİTAAYİ, KENDÜYİ, KOÇBEYİ, SAĞDEYİ, SALLAYİ, SELBEYİ, SÜTÇİYİ, TEMREYİ, VALLAYİ, YANBEYİ, YELBEYİ, YÜZBEYİ

6 harfli kelimeler

BEDAYİ, GÜVEYİ, PEKİYİ, SANAYİ, BİREYİ, BİŞEYİ, BİTİYİ, CUMAYİ, ÇELEYİ, ÇIRIYİ, DİŞEYİ, ELBEYİ, ENDEYİ, ERIİYİ, GİREYİ, GÜNEYİ, HATAYİ, HAVAYİ, HEPEYİ, HEVAYİ, HUDAYİ, İLBEYİ, KAYEYİ, KÖSEYİ, KÜREYİ, MESAYİ, NEREYİ, ÖNDEYİ, SEVAYİ, SÜMEYİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ENAYİ, EPEYİ, TEŞYİ, ALEYİ, EĞEYİ, İTEYİ, MUHYİ, ÖNEYİ

4 harfli kelimeler

BAYİ, DEYİ, MAYİ, ZAYİ, DAYİ, EYYİ, GIYİ, GOYİ, GUYİ, GÜYİ, LEYİ, MEYİ, NEYİ, SAYİ, SEYİ, SİYİ, ŞAYİ, TİYİ, YİYİ

3 harfli kelimeler

İYİ, EYİ, OYİ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Hayır. Atı sürme ünlemi (deh! gibi).

GUŞEYMEYİ

Küçük uzunca yaprakb bir çeşit kır sebzesi.

BEYLERBEYİ

Sancak beylerinin başı.

SANCAKBEYİ

Sancağın askeri ve mülki yönetiminden sorumlu olan görevli.

KARŞILEYİ

Karşı karşıya, karşıdan.

BAYRAMBEYİ

Midesi bozulup geğirdikçe pis koku çıkaran kişi.

VOYNUKBEYİ

Saray ahırlarında çalışan voynukların başı.

YUKARIHANBEYİ

Erzurum şehrinde, Tekman ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ÇOBANBEYİ

Ağrı şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARALARGÜNEYİ

Çorum şehrinde, Kâmil bucağına bağlı bir bölge.

AŞAĞIHANBEYİ

Erzurum ili, Tekman belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

DARÜLBEDAYİ

Güzel sanatlar kuruluşu.

SAKAGUCHİDENEYİ

Guanidin türevlerinin ve özellikle arjinin aminoasidinin varlığını belirlemek amacıyla yapılan deney.

YUKARIBEYLERBEYİ

Gaziantep şehri, ŞehitKâmil ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIBEYLERBEYİ

Kilis şehrinde, Elbeyli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÜLHANBEYİ

Kendilerine özgü giyinişi olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, serseri, hayta, külhani.

  -   -   -  

Anlamında Yİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde Yİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

ACAYİPLEŞTİRME

Acayipleştirmek işi.

ACAYİPLEŞME

Acayipleşmek durumu.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABULİ

İrade yitimi.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.