Sonu YMEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ymek" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ymek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ymek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ymek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

GELİVİYMEK

8 harfli kelimeler

KÖÇEYMEK, KÜÇEYMEK

7 harfli kelimeler

ÜVEYMEK

6 harfli kelimeler

SEYMEK, KAYMEK, KEYMEK, KİYMEK, KÖYMEK, KÜYMEK, GÖYMEK, SÖYMEK, SÜYMEK, TEYMEK, TİYMEK, TÖYMEK, YEYMEK, YİYMEK, GİYMEK, GÜYMEK, GEYMEK, GAYMEK, SİYMEK, DÜYMEK, DÖYMEK, DEYMEK, ÇÜYMEK, ÇÖYMEK, ÇİYMEK, ÇEYMEK, CİYMEK, TÜYMEK

5 harfli kelimeler

ÖYMEK, ÜYMEK, IYMEK, EYMEK, İYMEK

Bazı kelimelerin anlamları

TİYMEK

Suyu ince ve dar yerden fışkırtarak akıtma. Dikmek. Dokunmak, ellemek.

KÖYMEK

Beklemek, gözlemek, sabırsızlanmak. Yanmak, kavrulmak, kararmak.

KÜÇEYMEK

Kuvvetlenmek, kabarmak.

ÜVEYMEK

Güvercin, kumru vb. kuşlar, göğüslerinden ötmek.

SEYMEK

Kayarak inmek, kaymak.

KİYMEK

Kesmek. Reva görmek. Layık görmek. Öldürmek. Severek vermek.

TEYMEK

Kaçmak.

GELİVİYMEK

Çabuk gelmek.

KEYMEK

Giymek. Koymak. Giymek, giyinmek.

KÖÇEYMEK

Genişlemek, büyümek, arası açılmak.

SÖYMEK

Aşağılayıcı söz söylemek, sövmek. 1.Sevmek. Yün, pamuk ve keten liflerini eğirirken çekmek, uzatmak. Sövmek.

KÜYMEK

Gözlemek, beklemek: Nerde kaldın? Sabahtan beri seni küyüyorum. Kaçmak. Sessiz olmak. Yanmak. Güvenmek. Sabretmek. Beklemek, sabretmek, teenni etmek, intizarda bulunmak, etrafı gözetlemek.

GÖYMEK

Yakmak.

SÜYMEK

Yıldız kaymak. 1.Fışkırıp çıkmak, çimlenmek, sürgün vermek, uzamak. 2.Düzgünce uzamak, uzayıp gitmek. 1.Süzülerek yükselmek (kuş, bulut, vb.). 2.Süzülerek inmek (bulut, kuş vb.). Sürdürmek. Sözü geçer, değerli olmak. Varlıklı olmak. Kendir bükmek. Sevmek. Etkili olmak, geçmek (söz için): Ağanın sözü süyüyor. Uzamak, sürmek. Akmak. Bükülmekte olan ip incelmek. Görüntüsü uzayarak kaybolmak; uzamak, uzayıp gitmek, kaymak.

KAYMEK

Sobaya ya da ocağa odun sıralamak. Odun ya da kömür yakmak.