Sonu TİNA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tina" olan, toplam 16 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tina ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tina olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tina olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PANSPOROBLASTİNA

15 harfli kelimeler

TRYPANOSOMATİNA

11 harfli kelimeler

RAİLLİETİNA

10 harfli kelimeler

KONÇERTİNA, SEGMENTİNA

9 harfli kelimeler

KARANTİNA, İNTESTİNA

8 harfli kelimeler

MEMETİNA

7 harfli kelimeler

FOŞTİNA, SİNTİNA

6 harfli kelimeler

İMTİNA, RETİNA, PATİNA, PUTİNA

5 harfli kelimeler

İTİNA, ETİNA

Bazı kelimelerin anlamları

İTİNA

Özen.

PUTİNA

Yağ, peynir konulan tahta kap.

KARANTİNA

Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.

İMTİNA

Kaçınma, sakınma, çekinme.

KONÇERTİNA

Çalgıcı soytarı'nın kullandığı akordiyon gibi körüklü, ama biçimi altıgen ya da sekizgen olan bir çalgı.

PATİNA

Metal yüzeyinde oluşan ince ve çoğu kez renkli oksit tabakası.

FOŞTİNA

Osmanlı İmparatorluğunda, Tuna'da işleyen gemilerden alınan su vergisi.

PANSPOROBLASTİNA

Microsporea sınfında, Microsporida takımında bulunan Amblyospora, Pleistophora ve Thelohania cinslerini içeren parazitik protozoa alt takımı.

RETİNA

Ağ tabaka.

TRYPANOSOMATİNA

Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Bu alt takım içerisinde Blastocrithidia, Crithidia, Leishmania Herpetomonas, Leptomonas, Phytomonas ve Trypanosoma cinsleri bulunmaktadır.

RAİLLİETİNA

Davaineidae ailesinde bulunan, birçok türü kanatlılarda ve memelilerde R. asiatica, R. celebensis, R. demarariensis (Taenia demarariensis), R. formosana, R. loechesalavez ve R. madagascariensis (Taenia madagascariensis) türleri insanlarda enfeksiyonlarına neden olan sestod cinsi.

SİNTİNA

1.Kayığın oturulup kürek çekilen yeri. 2.Kayıklarda başaltı ile ikinci sıra arasında kalan boşluk.

SEGMENTİNA

Asya'nın doğusunda yaşayan, Planorbidae ailesinde bulunan S. hemisphaerula, S. trochoideus ve S. largillierti türleri Fasciolopsis buski adlı trematoda ara konaklık yapan tatlı su salyangozu cinsi.

MEMETİNA

Bir horon çeşidi.

İNTESTİNA

Bağırsak.