Sonu RO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ro" olan, toplam 82 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ro ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ro olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ro olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

ANTİTİYATRO

10 harfli kelimeler

HEKSAHİDRO

9 harfli kelimeler

KİLOPLÖRO, ROMANSERO, GADASDIRO, ETAJENERO, CİTCİBİRO

8 harfli kelimeler

KASANDRO, TRİKLORO, KADASTRO

7 harfli kelimeler

ALLEGRO, SEREBRO, ELEKTRO, TİYATRO, MAESTRO, TINGIRO

6 harfli kelimeler

LİBERO, LOKORO, METORO, PİYERO, HETERO, BİSTRO, RALGRO, HAMARO, BOLERO, GASTRO, BORDRO, GADURO, ENTERO, SKLERO, İZBİRO, TELARO, BEÇARO, TORERO

5 harfli kelimeler

SPİRO, KOPRO, KAVRO, TEMRO, MAKRO, HİDRO, METRO, MİKRO, KADRO, RETRO, GEBRO, ABARO, BADRO, GABRO, SFERO, HAZRO, DONRO, BEDRO, ÇİPRO

4 harfli kelimeler

SÜRO, TARO, TIRO, MURO, VERO, SORO, ZORO, CERO, AVRO, BARO, BÜRO, CİRO, JURO, KARO, KORO, PURO, BORO, KIRO, ÇURO, GARO, GERO, GIRO, HARO, INRO, İMRO

3 harfli kelimeler

ERO, ARO, IRO, İRO

Bazı kelimelerin anlamları

MAESTRO

Besteci. Orkestra şefi.

ELEKTRO

Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili.

CİTCİBİRO

Çalıkuşu.

ALLEGRO

Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde (çalınarak).

ROMANSERO

Romans dergisi.

TİYATRO

Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü.

KADASTRO

Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi.

HEKSAHİDRO

Normalinden 6 tane daha fazla H atomu bulunmasına işaret eden ön ek.

GADASDIRO

Eski türkçe catastro: kadastro; toprak komisyonu.

KASANDRO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun yaşlı tecimen tipi. Genellikle, karışan işleri düzelten bir kişi olarak izlenir.

ANTİTİYATRO

Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan, deneyci yazarların savundukları ibir anlayış. Bunların başında Ionesco, Genet gibi yazarlar gelir.

TRİKLORO

Molekülünde üç Cl atomu bulunduğunu gösteren bir ön ek.

SEREBRO

Serebralis.

ETAJENERO

Eski Fransa'da üç sınıf halkın temsilcilerinden oluşan ulusal meclisin adı.

KİLOPLÖRO

Kilotoraks.