Sonu N ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "n" olan 13 harfli toplam 289 adet kelime bulundu. Sonu n harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında n harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde n harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİCROPLANKTON

Büyüklükleri 1000 mikrometreden daha küçük olan, göz açıklığı 0.06 mm'lik ağlarla yakalanabilen plankton.

DEGRANÜLASYON

Yerel iltihaplanmalarda ya da bazı alerjik durumlarda mast hücreleri, bazofil lökositler vb.nin sitoplâzmasında bulunan granüllerin hücre dışına bırakılması. Yerel iltihaplanmalarda veya bazı alerjik durumlarda mast hücreleri, bazofil lökositler gibi hücrelerin sitoplazmasında bulunan granüllerin hücre dışına bırakılması. Yerel yangılarda veya kimi alerjik durumlarda mast hücreleri, bazofil lökositler ve benzerleri hücrelerin sitoplazmasında bulunan granüllerin hücre dışına bırakılarak kaybedilmesi.

SİNAPTOBREVİN

Sinaptik keseciği alfa SNAP, gama SNAP, NSF ve SNAP 25 proteinlerinden oluşan bir kompleks ile akson ucundaki plazma zarında bulunan sintaksin proteinine bağlayan protein.

İMPROVİSATİON

Müzisyenin, arka planda devam eden ses bütünlüğüyle uyumlu olarak o an hissettiği notaları içine doğduğu gibi seslendirmesi.

FENİLETİLAMİN

Fenilalaninin parçalanmasıyla oluşan amin.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.

SERTİFİKASYON

Onaylama.

DEFİBRİNASYON

Fibrinsizleşme.

AMPLİFİCATİON

Bir ses sinyalinin güçlendirilerek hoparlör için hazır hâle getirilmesi süreci.

KONFİGÜRASYON

Yapılandırma.

SİNYALİZASYON

Demir yolu, kara yolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistem.

KORTİKOSTERON

Glukokortikoitler. Mineralokortikoitler.

TETANOSPAZMİN

Gangliositlere bağlanan ve nörotransmitterlerin salınımını inhibe eden, merkezi sinir sisteminin sinaptik terminallerini bloke ederek tetanozdaki tipik kas spazmlarına neden olan, en güçlü zehirlerden biri olarak bilinen, Clostridium tetani tarafından salgılanan nörotoksin özelliğinde ekzotoksin. Clostridium tetani'nin salgıladığı, gangliyositlere bağlanarak ve nörotransmitterlerin salınımını önleyerek ederek merkezi sinir sisteminin sinaptik terminallerini bloke eden ve böylece tetanosdaki tipik kas kasılmalarına neden olan nörotoksin özelliğinde ekzotoksin.

NUKLEOPROTEİN

Protein ve nukleik asitlerin birleşmesiyle Nyroca meydana gelen bir bileşik olup göze çekirdeğinin yapısında bulunur.

AŞAĞIKOÇKIRAN

Van ilinde, Dorutay nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

LEGHEMOGLOBİN

Baklagillerin (Leguminosae) kök düğümcüklerinden elde edilen, yapı ve işlev bakımından hemoglobine benzeyen, oksijeni bakteroitlere taşıyan, kırmızı bir pigment.

NİTROGLİSERİN

Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde.

KIZILKANTARON

Kızılkantarongillerin örnek bitkisi olan, 10-50 santimetre yüksekliğinde, kırmızı çiçekli, karşılıklı yapraklı, sap ve yaprakları hekimlikte kullanılan, iki yıllık otsu bir bitki (Eryhraea centaurium).

NİTRİFİKASYON

Ölen canlıların proteinlerinin oksijenli ortamda mantar ve bakteri faaliyetleri ile amonyum iyonu, su ve karbondioksite kadar giden bir dizi ara basamakla yıkılması, aynca amonyumun Nitromonas bakterilerince nitrite ve nitritin de Nitrobacter bakterilerince nitrat iyonlarına kadar okside olması olayı. Amonyak içindeki azotun nitröz asit, nitrik asit veya tuzlarına yükseltgenmesi işlemi. Amonyağın biyokimyasal oksidasyonu sonucu nitrite veya nitrata dönüşmesi.

YUKARIHEMEDAN

Şanlıurfa ili, Payamlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.